title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Zawirowania wokół Sądu Najwyższego

W środę 4 lipca o godz. 8.20 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  prof. Małgorzata Gersdorf przyjechała do Sądu Najwyższego, aby w dalszym ciągu sprawować funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Została przywitana przez tłumy zgromadzonych przed wejściem do SN  obywateli, sędziów oraz  pracowników Sądu Najwyższego.


Pani Prezes podziękowała wszystkim za wsparcie i obecność. W krótkim wystąpieniu zwróciła się do zgromadzonych: "Przyszłam, by wskazać ,że najważniejsze są cele i wartości wynikające z Konstytucji. Te zaś wynikają z wartości chrześcijańskich i humanitarnych i zostały zapisane w przepiękny sposób w preambule Konstytucji. Te wartości sa zasadnicze dla państwa prawa. Ludzie mogą zawodzić, ale cele i wartości są niezmienne. Trzeba ich strzec."

W dalszej części wystąpienia Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf mówiła, że pragnie dać świadectwo prawdzie o istnieniu granicy między Konstytucją a łamaniem Konstytucji. Wyraziła nadzieję, że ład prawny w państwie powróci i w ten sposób znajdzie potwierdzenie w praktyce deklaracja wierności demokratycznemu państwu prawnemu i jego tradycjom.

Deklaracja ta została uroczyście podpisana w Trybunale Konstytucyjnym 25 stycznia 2007 r. przez piastunów najwyższych urzędów, a wśród nich Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz Pierwszego Prezesa SN Lecha Gardockiego.

Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf przypomniała fragment tego aktu, nazwanego Pro Memoria, w którym jego sygnatariusze stwierdzili: „Świadomi, że dobre prawo i dobre obyczaje-obowiązujące tym mocniej, im wyższy urząd i godność przyszło komu piastować- są konieczne dla prawidłowego rozwoju Narodu (...) z satysfakcją potwierdzamy nasze głębokie przywiązanie do tradycji oraz zasad demokratycznego państwa prawa, a także determinację w ich kultywowaniu, mając na względzie ogromne znaczenie tej tradycji i tych zasad dla Polski oraz innych państw UE”.

- Zmiany ustawodawcze dotyczące SN i KRS w chwili obecnej świadczą o odrzuceniu tej tradycji i tych zasad - podkreśliła w swoim wystąpieniu prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes SN.

Pani Prezes przekazała także podziękowania sędziom oraz wszystkim pracownikom SN za wspólne lata pracy i wsparcie w trudnych chwilach urzędowania.

Oświadczenie Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W nawiązaniu do treści Zarządzenia nr 42/2018 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2018 r., w związku z pewnymi nieporozumieniami powstającymi na jego tle w przekazie medialnym, pragnę wyjaśnić, że:

zarządzenie to zostało wydane przed godziną 15.30 w dniu 3 lipca 2018 r. i wyznacza mnie jako prezesa zastępującego Pierwszą Prezes w czasie jej nieobecności, na podstawie przywołanego przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym - można więc łatwo sprawdzić jaką kompetencję przepis ten przewiduje;

nie jestem więc zastępcą, a tym bardziej następcą Pierwszej Prezes SN a jedynie zastępuję ją w razie, gdy będzie nieobecna (na przykład w czasie zwolnienia lekarskiego, wyjazdu służbowego czy urlopu wypoczynkowego).

SSN Józef Iwulski


Kancelaria prezydenta zdumiona
Kadencyjność prezesa Sądu Najwyższego nie podlega dyskusji i zmianom ustawowym – oświadczyła w środę na konferencji prasowej Małgorzata Gersdorf, która zgodnie z zapowiedzią pojawiła się rano w pracy. Po południu wiceszef Kancelarii Prezydenta stwierdził natomiast, że osoba, która "nie jest czynnym sędzią", "nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego".Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym nie ma potrzeby powoływania pełniącego obowiązki I prezesa Sądu Najwyższego. Zwrócił uwagę na art. 14. par. 2B, gdzie „po przecinku jest wskazanie tego rodzaju”. - Jeżeli mamy sytuację, gdzie jest niemożność wyznaczenia zastępcy, to skutek następuje z mocy prawa i jest taki, że Sądem Najwyższym kieruje ten z prezesów, który ma najdłuższy staż sędziowski - stwierdził Mucha. (http://www.tvn24.pl)
Zdumienie Europy
Europejska Sieć Rad Sądownictwa wspiera sędziów w Polsce, którzy zabierają głos w sytuacjach zagrożenia niezawisłości sądowniczej i praworządności. W specjalnym oświadczeniu Rada ENCJ podkreśla, że mamy do czynienia "z trudnymi czasami"."Wymuszone przejście na emeryturę 27 sędziów Sądu Najwyższego, w tym Prezes Gersdorf, to kolejna próba poddania wymiaru sprawiedliwości kontroli rządu" - czytamy w oświadczeniu. "Kluczowe znaczenie ma poszanowanie przez rządy niezawisłości sądowniczej. System demokratyczny oparty na zasadach praworządności będzie funkcjonować właściwie jedynie wówczas, gdy zagwarantowana będzie niezawisłość sędziów. Tym bardziej, gdy niezawisłość sądownicza ma kluczowe znaczenie w utrzymywaniu i pogłębianiu tego wspólnego zaufania pomiędzy władzami sądowniczymi UE. Niezawisłość sądownicza odgrywa również wielką rolę w zapewnianiu poszanowania dla prawa unijnego" - podkreślono. (http://www.tvn24.pl)
Prezydent przenosi sędziów w stan spoczynku
Prezydent Andrzej Duda wysłał  imienne pisma do sędziów SN i NSA, którzy nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, ze stwierdzeniem, że na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca przeszli w stan spoczynku - poinformował prezydencki minister Andrzej Dera. Minister powiedział, że pisma otrzymało kilkanaście osób, w tym prof. Małgorzata Gersdorf  Jak zaznaczył, pisma prezydenta - w związku z tym, że nie są jego postanowieniami - nie wymagają publikacji. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Podkreślił, że postanowieniami będą jednak decyzje prezydenta dotyczące wyrażenia zgody bądź nie na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. - Tam decyzje zapadają w formie postanowienia, które jest publikowane, bo to jest decyzja władcza, prerogatywa prezydenta. To się odbywa w formie postanowienia - poinformował Andrzej Dera.
Reakcja Sądu Najwyższego
Rzecznik SN sędzia Michał Laskowskipoinformował, że chodzi  o sędziów: Krzysztofa Cesarza, Przemysława Kalinowskiego, Andrzeja Siuchnińskiego, Józefa Szewczyka. Jak zaznaczono w piśmie, podpisanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę, złożyli oni do prezydenta oświadczenia o woli dalszego orzekania w SN po ustawowym terminie 2 maja.
    We wtorek w SN było 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia. Z kolei spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia. Wśród tych siedmiu sędziów było czterech, których dotyczyło czwartkowe pismo prezydenta. Podczas czwartkowej konferencji prasowej sędzia Laskowski odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta ws. czterech sędziów SN. "Uprzejmie informuję, że następujący sędziowie złożyli oświadczenia o woli zajmowania stanowiska sędziego SN po terminie wskazanym w ustawie o SN. Krajowa Rada Sądownictwa, wskazując na złożenie oświadczeń po terminie, stwierdziła brak podstaw do wydania opinii w tej sprawie. Ustawa o SN przesądza, że wymienieni sędziowie przeszli w stan spoczynku z dniem 4 lipca" - czytamy w piśmie odczytanym przez sędziego. Laskowski dodał też, że do Sądu Najwyższego nie wpłynęło żadne pismo dotyczące przejścia w stan spoczynku innych sędziów. "Jest to pismo dotyczące czterech sędziów, natomiast żadne inne pisma dotyczące innych sędziów, czy w szczególności pani prezes Gersdorf, nie dotarły do SN" - wskazał rzecznik SN.
Komentarz Julii Przyłębskiej
     "Nie bardzo rozumiem, skoro ustawa określa wiek emerytalny, to dlaczego sędziowie odwołują się do konstytucji?" - pyta prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przyłębska mówiła o wieku emerytalnym sędziów Sądu Najwyższego na antenie TVP Info. Stwierdziła, że nie można powoływać się jedynie na ustęp 1 art. 180 konstytucji, ponieważ ten artykuł ma więcej ustępów. - Zasada jest taka, że sędziowie są nieusuwalni, ale są pewne okoliczności, np. sędzia kończy pracę, bo osiąga wiek emerytalny. Nie bardzo rozumiem, skoro ustawa określa wiek emerytalny, to dlaczego odwołują się do konstytucji? Jeśli sędzia osiąga wiek określony ustawą, to oznacza, że konstytucja przenosi dalsze regulacje ustawie, którą uchwala parlament. Oczywiście kwestia ustalenia wieku nie jest całkowicie wolna. Ustawodawca musi kierować się innymi przepisami konstytucji, stąd w ostateczności, jeśli ktoś uzna, że przepis jest niezgodny z konstytucją, powinien zapytać TK - mówiła Przyłębska. Jak dodała, "istnieje zasada domniemania konstytucyjności". - Skoro ustawa weszła w życie, to obowiązuje. Jeśli ktoś uważa, że nie jest zgodna z konstytucją, to składa wniosek do TK i pyta, czy przepisy są zgodne, czy nie. Dopóki takiego pytania nie będzie, nie będzie orzeczenia TK, to nie można mówić, że ustawa jest niekonstytucyjna, bo to prowadzi do anarchii - stwierdziła prezes TK. Przyłębska ostro skrytykowała też I prezes SN Małgorzatę Gersdorf, która utrzymuje, że - zgodnie z Konstytucją - nadal jest I prezesem SN. - Nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla tego rodzaju zachowań. To są zachowania, które w mojej ocenie nie licują z powagą urzędu, który zajmuje - oceniła szefowa Trybunału Konstytucyjnego.

     
     
Data: 05.07.2018, godzina: 17:15:00.


Moja kancelaria

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"Celem tego teatru jest przykrycie afer PiS” Tak swoje przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold określił były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski. – „Obóz rządzący chce ukryć straty, które ludzie teraz ponoszą na skutek upadających SKOK-ów, GetBacku, wyprowadzeniu 500 mln zł w aferze „łasiczkowej”, skandalicznych nagród dla ministrów. Oni to wszystko chcą przykryć” – powiedział Rostowski. Przesłuchanie byłego ministra obfitowało w utarczki słowne. Rostowski stwierdził, że za rządów PO-PSL „była jedna taka afera – bardzo szokująca, dzisiaj, jak wiemy. Za waszych rządów są znacznie bardziej szokujące afery, pięciokrotnie bardziej szokujące”. Na te słowa Rostowskiego zareagował wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS:

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro będzie można zastosować także przepisy o konfiskacie rozszerzonej,
Porady, Listy, Komunikaty

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” serdecznie zaprasza na drugą edycję ogólnopolskiej studencko- doktoranckiej konferencj

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"