title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

16 Protokół Dodatkowy
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku, po uzyskaniu wymaganych 10 ratyfikacji, wejdzie w życie Protokół nr 16 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Protokół ten pozwala najwyższym sądom i trybunałom państw-stron na zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydanie opinii doradczej w kwestiach zasadniczych

związanych z interpretacją lub praktycznym zastosowaniem praw i wolności określonych w Konwencji lub jej protokołach. Do tej pory, od dnia 2 października 2013 roku, Protokół nr 16 został podpisany przez 20 państw, z czego 10 zakończyło z sukcesem proces ratyfikacyjny: Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Gruzja, Litwa, San Marino, Słowenia, Ukraina, a ostatnio – w dniu 12 kwietnia 2018 roku – Francja. Polska na chwilę obecną nie podpisała Protokołu. Protokół nr 16 składa się z Preambuły oraz 11 Artykułów, z których pierwsze 5 zawiera główne elementy nowej procedury, a pozostałe dotyczą w większości kwestii organizacyjnych. Cel Protokołu, jakim jest umożliwienie dialogu między najwyższymi sądami krajowymi a ETPCz, został uwzględniony w trzecim akapicie Preambuły, który odnosi się do wzmocnienia współpracy między Trybunałem a władzami krajowymi, oraz do skuteczniejszego wdrożenia Konwencji w zgodzie z zasadą subsydiarności. Zgodnie z art. 1 § 1 jedynie "najwyższe sądy i trybunały" wskazane przez państwa-strony zgodnie z art. 10 są upoważnione do zasięgania opinii ETPCz. W zdecydowanej większości sygnatariusze Protokołu w deklaracjach wynikających z art. 10 wyznaczyli krajowy Sąd Najwyższy lub Kasacyjny oraz Trybunał Konstytucyjny. W niektórych przypadkach (np. Estonia, San Marino, Ukraina) tylko jeden sąd został przez państwo upoważniony do zasięgania opinii ETPCz. Odmienne podejście przyjęła natomiast Rumunia, która oprócz Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości oraz Trybunału Konstytucyjnego postanowiła zgłosić również wszystkie sądy apelacyjne. Art. 1 mówi również, że wskazany sąd lub trybunał może zwrócić się o opinię wyłącznie w związku ze sprawą przed nim zawisłą, oraz że musi uzasadnić swoją prośbę, a także przedstawić wszelkie istotne informacje dotyczące prawnego i faktycznego kontekstu danej sprawy. Zgodnie z art. 2 panel pięciu sędziów Wielkiej Izby będzie miał swobodę decydowania, czy prośbę o wydanie opinii przyjąć. Jednocześnie treść artykułu wymaga od Trybunału uzasadnienia odrzucenia takiej prośby, a jeżeli zostanie ona przyjęta, zobowiązuje Wielką Izbę ETPCz do wydania opinii doradczej. Art. 3 przewiduje możliwość uczestniczenia w postępowaniu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy oraz przedstawicieli rządu państwa, z którego wywodzi się sąd lub trybunał proszący o opinię. Prezes Trybunału, w sytuacji gdy wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, może również zaprosić inne państwa-strony lub inne osoby do złożenia uwag pisemnych lub do wzięcia udziału w posiedzeniu. Zgodnie z art. 4 do opinii doradczych sporządzane jest uzasadnienie. Poszczególni sędziowie mają przy tym możliwość wydawania odrębnych stanowisk, chociaż dotychczasowa praktyka Trybunału wskazuje, że przy wydawaniu opinii ETPCz stara się raczej zachowywać jednomyślność. Art. 5 stanowi natomiast, że opinie doradcze nie są wiążące. Jest to szczególnie istotne zarówno z punktu widzenia zachowania atmosfery dialogu z sądami krajowymi, jak i z uwagi na fakt, że strony będą mogły w przyszłości złożyć skargę do ETPCz po wydaniu ostatecznej decyzji na szczeblu krajowym. Jako że Polska nie podpisała ani nie ratyfikowała Protokołu nr 16, fakt jego wejścia w życie nie spowoduje żadnych skutków dla polskich sądów. Niemniej, przystąpienie do protokołu jest możliwe również w późniejszym terminie i pozostaje dla Polski otwarte.
     
     
Data: 05.07.2018, godzina: 15:09:00.


Moja kancelaria

Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk : „Jesteście sami” Te słowa zabrzmiały złowieszczo, ale precyzyjnie oddają obecną sytuacje Polski

Prof. Norman Davies: - Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede

Prof.Norman Davies

- Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede wszystkim zainteresowani, żeby umocnić pokój w Europie, a dobrobyt ekonomiczny był drugim priorytetem - mówił prof. Norman Davies w wypełnionej po brzegi auli Europejskiego Centrum Solidarności.
W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z wykładem „Europa na zakręcie” wystąpił prof. Norman Davies. Spotkanie prowadziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska.
Prof. Davies wiele uwagi poświęcił brexitowi, a także problemowi imigrantów, który był jednym z argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
– W Unii Europejskiej panuje marazm. Za dużo problemów wisi w powietrzu i tworzy wahania. Elity polityczne UE same nie wiedzą, co robić i nie potrafią wskazać kierunku. Była umowa w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraj członkowskie i nie weszło to w życie. Sytuacja jest przykra i nikt nie wie, co robić.- podkreślał brytyjski historyk. I dodawał: – Miliony imigrantów to była niespodzianka. Nie byliśmy do tego przygotowani. Jest strach, ale ta fala imigrantów jest stosunkowo mała. W Unii Europejskiej jest 500 mln ludzi. 3-4 mln imigrantów to jest kropla w oceanie. Nie wiem, jak przekonać ludzi, że to nie jest groza. Fale imigrantów w historii Europy się zdarzały, to nie jest nic nowego.

Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batoreg - Największy intelekt nie wygra z maczugą. Z Aleksandrem Smolarem rozmawia Magda Jethon

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Adwokat Jacek Dubois: "Jeśli nie powinno się mówić o Konstytucji, a myśmy mówili o niej młodzieży, obawiam się, że mogło dojść do karalnej deprawacji nieletnich"

Papież Franciszek: przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata mają stawić się w Watykanie pod koniec lutego. Papież Franciszek zwołał na ten termin

Stanisław Koziej b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: – „Nie mamy już Prezydenta. To ktoś rozpaczliwie i bez sensu szukający sposobu na utrzymanie

Sędzia Wojciech Hermeliński, szef PKW przyznaje: niektóre zmiany w Kodeksie wyborczym mogą opóźnić podanie wyników wyborów.

Wiesłąw Johann, wiceszef neo Krajowej rady Sądownictwa, wyłonionej z naruszeniem konstytucji: Doszło do "wpadki" i "znalazła się niewłąściwa osoba


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Sąd we Francji uznał, że przewodnicząca Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego musi poddać się ocenie psychiatrycznej w ramach dochodzenia ws. umieszczania przez nią na Twitterze zdjęć z egzekucji dokonywanych przez członków Państwa Islamskiego. Czy nie czas, aby sąd wypowiedział się w tej materii odnośnie polskich polityków i ich akolitów? Media informują, o sprawie informuje sama Le Pen. Sąd tych informacji nie potwierdza, ale jednocześnie zaznacza, że jest to normalna procedura przy tego rodzaju sprawach. - Myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie. Ponieważ potępiam działania ISIS, "sprawiedliwość" poddaje mnie ocenie psychiatrycznej. Jak daleko się posuną?

Giordano Bruno utrzymywał, że w jednorodnie zbudowanym wszechświecie istnieje więcej układów planetarnych niż jeden, znany nam, Układ Słoneczny. Zakładał możliwość istnienia wielu gwiazd, słońc, planet, a nawet – zamieszkujących je istot. W 1592 roku Brunowi postawiono oględny zarzut herezji i szerzenia kłamstw. Ponadto kardynał Roberto Bellarmino, jezuita, sformułował bardziej szczegółowe przewinienia filozofa. 17 lutego 1600 roku, po trwającym rok procesie przed Trybunałem Inkwizycyjnym, Giordano Bruno spłonął na stosie na głównym rynku Rzymu - Campo di Fiori.
Porady, Listy, Komunikaty

Julia Przyłębska wygłosiła we wtorek 18 września wykład "Demokracja i praworządność" w poznańskim Instytucie Zachodnim. Media nie mogły

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,