title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

16 Protokół Dodatkowy
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku, po uzyskaniu wymaganych 10 ratyfikacji, wejdzie w życie Protokół nr 16 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Protokół ten pozwala najwyższym sądom i trybunałom państw-stron na zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydanie opinii doradczej w kwestiach zasadniczych

związanych z interpretacją lub praktycznym zastosowaniem praw i wolności określonych w Konwencji lub jej protokołach. Do tej pory, od dnia 2 października 2013 roku, Protokół nr 16 został podpisany przez 20 państw, z czego 10 zakończyło z sukcesem proces ratyfikacyjny: Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Gruzja, Litwa, San Marino, Słowenia, Ukraina, a ostatnio – w dniu 12 kwietnia 2018 roku – Francja. Polska na chwilę obecną nie podpisała Protokołu. Protokół nr 16 składa się z Preambuły oraz 11 Artykułów, z których pierwsze 5 zawiera główne elementy nowej procedury, a pozostałe dotyczą w większości kwestii organizacyjnych. Cel Protokołu, jakim jest umożliwienie dialogu między najwyższymi sądami krajowymi a ETPCz, został uwzględniony w trzecim akapicie Preambuły, który odnosi się do wzmocnienia współpracy między Trybunałem a władzami krajowymi, oraz do skuteczniejszego wdrożenia Konwencji w zgodzie z zasadą subsydiarności. Zgodnie z art. 1 § 1 jedynie "najwyższe sądy i trybunały" wskazane przez państwa-strony zgodnie z art. 10 są upoważnione do zasięgania opinii ETPCz. W zdecydowanej większości sygnatariusze Protokołu w deklaracjach wynikających z art. 10 wyznaczyli krajowy Sąd Najwyższy lub Kasacyjny oraz Trybunał Konstytucyjny. W niektórych przypadkach (np. Estonia, San Marino, Ukraina) tylko jeden sąd został przez państwo upoważniony do zasięgania opinii ETPCz. Odmienne podejście przyjęła natomiast Rumunia, która oprócz Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości oraz Trybunału Konstytucyjnego postanowiła zgłosić również wszystkie sądy apelacyjne. Art. 1 mówi również, że wskazany sąd lub trybunał może zwrócić się o opinię wyłącznie w związku ze sprawą przed nim zawisłą, oraz że musi uzasadnić swoją prośbę, a także przedstawić wszelkie istotne informacje dotyczące prawnego i faktycznego kontekstu danej sprawy. Zgodnie z art. 2 panel pięciu sędziów Wielkiej Izby będzie miał swobodę decydowania, czy prośbę o wydanie opinii przyjąć. Jednocześnie treść artykułu wymaga od Trybunału uzasadnienia odrzucenia takiej prośby, a jeżeli zostanie ona przyjęta, zobowiązuje Wielką Izbę ETPCz do wydania opinii doradczej. Art. 3 przewiduje możliwość uczestniczenia w postępowaniu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy oraz przedstawicieli rządu państwa, z którego wywodzi się sąd lub trybunał proszący o opinię. Prezes Trybunału, w sytuacji gdy wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, może również zaprosić inne państwa-strony lub inne osoby do złożenia uwag pisemnych lub do wzięcia udziału w posiedzeniu. Zgodnie z art. 4 do opinii doradczych sporządzane jest uzasadnienie. Poszczególni sędziowie mają przy tym możliwość wydawania odrębnych stanowisk, chociaż dotychczasowa praktyka Trybunału wskazuje, że przy wydawaniu opinii ETPCz stara się raczej zachowywać jednomyślność. Art. 5 stanowi natomiast, że opinie doradcze nie są wiążące. Jest to szczególnie istotne zarówno z punktu widzenia zachowania atmosfery dialogu z sądami krajowymi, jak i z uwagi na fakt, że strony będą mogły w przyszłości złożyć skargę do ETPCz po wydaniu ostatecznej decyzji na szczeblu krajowym. Jako że Polska nie podpisała ani nie ratyfikowała Protokołu nr 16, fakt jego wejścia w życie nie spowoduje żadnych skutków dla polskich sądów. Niemniej, przystąpienie do protokołu jest możliwe również w późniejszym terminie i pozostaje dla Polski otwarte.
     
     
Data: 05.07.2018, godzina: 15:09:00.


Moja kancelaria

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"Celem tego teatru jest przykrycie afer PiS” Tak swoje przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold określił były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski. – „Obóz rządzący chce ukryć straty, które ludzie teraz ponoszą na skutek upadających SKOK-ów, GetBacku, wyprowadzeniu 500 mln zł w aferze „łasiczkowej”, skandalicznych nagród dla ministrów. Oni to wszystko chcą przykryć” – powiedział Rostowski. Przesłuchanie byłego ministra obfitowało w utarczki słowne. Rostowski stwierdził, że za rządów PO-PSL „była jedna taka afera – bardzo szokująca, dzisiaj, jak wiemy. Za waszych rządów są znacznie bardziej szokujące afery, pięciokrotnie bardziej szokujące”. Na te słowa Rostowskiego zareagował wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS:

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro będzie można zastosować także przepisy o konfiskacie rozszerzonej,
Porady, Listy, Komunikaty

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” serdecznie zaprasza na drugą edycję ogólnopolskiej studencko- doktoranckiej konferencj

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"