title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Jak realizujemy cele ONZ
Polska skutecznie i dobrze przygotowuje się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wynika z kontroli NIK. W 2015 r. 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 celów związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Tak szeroko opisana inicjatywa wymaga współpracy nie tylko rządów

ale i Najwyższych Organów Kontroli (NOK). Dlatego NIK włączyła się w monitorowanie wdrażania przez państwo i samorządy Agendy. To największa kontrola NOK współpracujących w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Zasada zrównoważonego rozwoju jest w Polsce podstawową zasadą wynikającą z Konstytucji. Wyzwania dotyczą nie tylko redukcji ubóstwa, walki z głodem czy zapewnienia zdrowia. Chodzi też o zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznych czy zapewnienie dostępu do energii.
    Cele będą realizowane w 5 obszarach: • ludzie • planeta • dobrobyt • pokój • partnerstwo
    Ministerstwo Rozwoju a po reorganizacji Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii koordynuje realizację założeń Agendy 2030, w tym celu 11 „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”. To pakiet inicjatyw obejmujący wsparcie instytucjonalne, doradcze, inwestycyjne, który ma zwiększyć liczbę i wartość inwestycji finansowanych m. in. z Unii Europejskiej oraz Funduszu Inicjatyw Samorządowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało natomiast „Pakiet dla miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze”.
    Oprócz ministerstw kontrolą objęto 122 prezydentów i burmistrzów miast tracących wspomniane wyżej funkcje oraz Główny Urząd Statystyczny. W czasie kontroli skierowano pisma do prezydentów i burmistrzów miast średnich, które w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych (zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez Polską Akademię Nauk) z zapytaniem czy i w jakim zakresie korzystają lub zamierzają skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach „Pakietu dla średnich miast”. Analiza odpowiedzi wykazała, że miasta znają ofertę wsparcia dostępną w pakiecie, na bieżąco monitorują ogłaszane nabory i rozważają możliwość udziału, biorąc pod uwagę zdiagnozowane potrzeby miasta i ustalone cele jego rozwoju. Z uzyskanych odpowiedzi wynika też, że w 24 miastach (22,4%, które odpowiedziały) rozpoczęto realizację projektów, jednak w 45 miastach (41,2%) nie podjęto jeszcze działań w ramach pakietu. NIK wskazała też obszary, na które rząd powinien zwrócić szczególna uwagę. Te najważniejsze to m. in. tworzenie partnerstwa społeczno - instytucjonalnego. Ma ono stworzyć jak najszersze grono osób lub instytucji, które będą zaangażowane w realizację projektów. Agenda 2030 kieruje się bowiem zasadą „Nikt nie zostanie pominięty”. Drugi ważny obszar to promocja i upowszechnienie celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań dotyczących wiedzy w społeczeństwie o tych celach w państwach Unii, przeprowadzonych przez Komisję Europejską pod koniec 2016 r. wskazują, że największą znajomość celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 spośród państw członkowskich UE mieli Finowie (73%), Luksemburczycy (62%) i Holendrzy (61%). W Polsce aż 65% badanych nie słyszało o celach, 24% badanych słyszało o nich, ale nie wie dokładnie, co one oznaczają, a zaledwie 9% badanych słyszało o tych celach i wie, co one oznaczają. Dlatego polskie urzędy powinny zwrócić szczególną uwagę na promocje. Swoją pomoc deklaruje ONZ.
    Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dwukrotnie już rozmawiał na ten temat z Mariolą Ratschką p.o. dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Programy kontroli Agendy 2030 przygotowały 63 państwa. Kontrola NIK trwała od początku stycznia do końca marca tego roku. Na bieżąco Izba wymieniała się doświadczeniami z NOK Indii i Indonezji. W maju w Nankinie w Chinach zespół kontrolny NIK wspólnie z innymi przedstawicielami NOK przeanalizował ustalenia kontrolne i projekty raportów krajowych.
     W czerwcu na spotkaniu prezesów NOK Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Sekretarza Generalnego INTOSAI Polska i Słowacja zaprezentowały swoje kontrole
     
     
Data: 06.07.2018, godzina: 11:55:00.


Moja kancelaria

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro


Trybunał Konstytucyjny zaakceptował skrócenie orzekającym sędziom wieku stanu spoczynku – ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa w wydanym stanowisku.

Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Ks. Wojciech Lemański  - Dla mnie to zakończenie trudnego etapu w moim życiu i powrót do normalnej aktywności kapłańskiej.Będę mógł znów stanąć przy ołtarzu

Prof. Wojciech Sadurski: " Władza ( czytaj Jarosław Kaczyński , PiS i PAD czytaj Pan Andrzej Duda) działa na wzór zorganizowanej grupy przestępczej "


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"Celem tego teatru jest przykrycie afer PiS” Tak swoje przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold określił były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski. – „Obóz rządzący chce ukryć straty, które ludzie teraz ponoszą na skutek upadających SKOK-ów, GetBacku, wyprowadzeniu 500 mln zł w aferze „łasiczkowej”, skandalicznych nagród dla ministrów. Oni to wszystko chcą przykryć” – powiedział Rostowski. Przesłuchanie byłego ministra obfitowało w utarczki słowne. Rostowski stwierdził, że za rządów PO-PSL „była jedna taka afera – bardzo szokująca, dzisiaj, jak wiemy. Za waszych rządów są znacznie bardziej szokujące afery, pięciokrotnie bardziej szokujące”. Na te słowa Rostowskiego zareagował wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS:

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro będzie można zastosować także przepisy o konfiskacie rozszerzonej,
Porady, Listy, Komunikaty

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” serdecznie zaprasza na drugą edycję ogólnopolskiej studencko- doktoranckiej konferencj

52. Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich) odbędzie się 20-22 września 2018 r. w Warszawie.

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"