title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Jak realizujemy cele ONZ
Polska skutecznie i dobrze przygotowuje się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – wynika z kontroli NIK. W 2015 r. 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 celów związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Tak szeroko opisana inicjatywa wymaga współpracy nie tylko rządów

ale i Najwyższych Organów Kontroli (NOK). Dlatego NIK włączyła się w monitorowanie wdrażania przez państwo i samorządy Agendy. To największa kontrola NOK współpracujących w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Zasada zrównoważonego rozwoju jest w Polsce podstawową zasadą wynikającą z Konstytucji. Wyzwania dotyczą nie tylko redukcji ubóstwa, walki z głodem czy zapewnienia zdrowia. Chodzi też o zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznych czy zapewnienie dostępu do energii.
    Cele będą realizowane w 5 obszarach: • ludzie • planeta • dobrobyt • pokój • partnerstwo
    Ministerstwo Rozwoju a po reorganizacji Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii koordynuje realizację założeń Agendy 2030, w tym celu 11 „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”. To pakiet inicjatyw obejmujący wsparcie instytucjonalne, doradcze, inwestycyjne, który ma zwiększyć liczbę i wartość inwestycji finansowanych m. in. z Unii Europejskiej oraz Funduszu Inicjatyw Samorządowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało natomiast „Pakiet dla miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze”.
    Oprócz ministerstw kontrolą objęto 122 prezydentów i burmistrzów miast tracących wspomniane wyżej funkcje oraz Główny Urząd Statystyczny. W czasie kontroli skierowano pisma do prezydentów i burmistrzów miast średnich, które w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych (zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez Polską Akademię Nauk) z zapytaniem czy i w jakim zakresie korzystają lub zamierzają skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach „Pakietu dla średnich miast”. Analiza odpowiedzi wykazała, że miasta znają ofertę wsparcia dostępną w pakiecie, na bieżąco monitorują ogłaszane nabory i rozważają możliwość udziału, biorąc pod uwagę zdiagnozowane potrzeby miasta i ustalone cele jego rozwoju. Z uzyskanych odpowiedzi wynika też, że w 24 miastach (22,4%, które odpowiedziały) rozpoczęto realizację projektów, jednak w 45 miastach (41,2%) nie podjęto jeszcze działań w ramach pakietu. NIK wskazała też obszary, na które rząd powinien zwrócić szczególna uwagę. Te najważniejsze to m. in. tworzenie partnerstwa społeczno - instytucjonalnego. Ma ono stworzyć jak najszersze grono osób lub instytucji, które będą zaangażowane w realizację projektów. Agenda 2030 kieruje się bowiem zasadą „Nikt nie zostanie pominięty”. Drugi ważny obszar to promocja i upowszechnienie celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań dotyczących wiedzy w społeczeństwie o tych celach w państwach Unii, przeprowadzonych przez Komisję Europejską pod koniec 2016 r. wskazują, że największą znajomość celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 spośród państw członkowskich UE mieli Finowie (73%), Luksemburczycy (62%) i Holendrzy (61%). W Polsce aż 65% badanych nie słyszało o celach, 24% badanych słyszało o nich, ale nie wie dokładnie, co one oznaczają, a zaledwie 9% badanych słyszało o tych celach i wie, co one oznaczają. Dlatego polskie urzędy powinny zwrócić szczególną uwagę na promocje. Swoją pomoc deklaruje ONZ.
    Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dwukrotnie już rozmawiał na ten temat z Mariolą Ratschką p.o. dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Programy kontroli Agendy 2030 przygotowały 63 państwa. Kontrola NIK trwała od początku stycznia do końca marca tego roku. Na bieżąco Izba wymieniała się doświadczeniami z NOK Indii i Indonezji. W maju w Nankinie w Chinach zespół kontrolny NIK wspólnie z innymi przedstawicielami NOK przeanalizował ustalenia kontrolne i projekty raportów krajowych.
     W czerwcu na spotkaniu prezesów NOK Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Sekretarza Generalnego INTOSAI Polska i Słowacja zaprezentowały swoje kontrole
     
     
Data: 06.07.2018, godzina: 11:55:00.


Moja kancelaria

Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk : „Jesteście sami” Te słowa zabrzmiały złowieszczo, ale precyzyjnie oddają obecną sytuacje Polski

Prof. Norman Davies: - Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede

Prof.Norman Davies

- Trzeba pamiętać, jaki był cel powstania UE: pokój między narodami i żeby wojna między nimi nie była możliwa. Ojcowie UE byli przede wszystkim zainteresowani, żeby umocnić pokój w Europie, a dobrobyt ekonomiczny był drugim priorytetem - mówił prof. Norman Davies w wypełnionej po brzegi auli Europejskiego Centrum Solidarności.
W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z wykładem „Europa na zakręcie” wystąpił prof. Norman Davies. Spotkanie prowadziła dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska.
Prof. Davies wiele uwagi poświęcił brexitowi, a także problemowi imigrantów, który był jednym z argumentów za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
– W Unii Europejskiej panuje marazm. Za dużo problemów wisi w powietrzu i tworzy wahania. Elity polityczne UE same nie wiedzą, co robić i nie potrafią wskazać kierunku. Była umowa w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraj członkowskie i nie weszło to w życie. Sytuacja jest przykra i nikt nie wie, co robić.- podkreślał brytyjski historyk. I dodawał: – Miliony imigrantów to była niespodzianka. Nie byliśmy do tego przygotowani. Jest strach, ale ta fala imigrantów jest stosunkowo mała. W Unii Europejskiej jest 500 mln ludzi. 3-4 mln imigrantów to jest kropla w oceanie. Nie wiem, jak przekonać ludzi, że to nie jest groza. Fale imigrantów w historii Europy się zdarzały, to nie jest nic nowego.

Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batoreg - Największy intelekt nie wygra z maczugą. Z Aleksandrem Smolarem rozmawia Magda Jethon

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Adwokat Jacek Dubois: "Jeśli nie powinno się mówić o Konstytucji, a myśmy mówili o niej młodzieży, obawiam się, że mogło dojść do karalnej deprawacji nieletnich"

Papież Franciszek: przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata mają stawić się w Watykanie pod koniec lutego. Papież Franciszek zwołał na ten termin

Stanisław Koziej b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: – „Nie mamy już Prezydenta. To ktoś rozpaczliwie i bez sensu szukający sposobu na utrzymanie

Sędzia Wojciech Hermeliński, szef PKW przyznaje: niektóre zmiany w Kodeksie wyborczym mogą opóźnić podanie wyników wyborów.

Wiesłąw Johann, wiceszef neo Krajowej rady Sądownictwa, wyłonionej z naruszeniem konstytucji: Doszło do "wpadki" i "znalazła się niewłąściwa osoba


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Jak specjalista w dziedzinie prawa może popierać ustawy o sądownictwie i ich upolitycznienie? Jak można nie dostrzegać, że łamana jest Konstytucja? Nie ukrywam, polska rzeczywistość, w której żyję już prawie od trzech lat, mnie przeraża. Wiem i rozumiem, że kryzys światowy, kryzys demokracji jako systemu, problemy z globalizacją. Zdaję sobie sprawę, że narastający problem z tzw. wykluczeniem, głodem na świecie, zmianami klimatycznymi, wszechmocną władzą pieniądza, poczuciem odrzucenia i krzywdy

Sąd we Francji uznał, że przewodnicząca Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego musi poddać się ocenie psychiatrycznej w ramach dochodzenia ws. umieszczania przez nią na Twitterze zdjęć z egzekucji dokonywanych przez członków Państwa Islamskiego. Czy nie czas, aby sąd wypowiedział się w tej materii odnośnie polskich polityków i ich akolitów? Media informują, o sprawie informuje sama Le Pen. Sąd tych informacji nie potwierdza, ale jednocześnie zaznacza, że jest to normalna procedura przy tego rodzaju sprawach. - Myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie. Ponieważ potępiam działania ISIS, "sprawiedliwość" poddaje mnie ocenie psychiatrycznej. Jak daleko się posuną?
Porady, Listy, Komunikaty

Julia Przyłębska wygłosiła we wtorek 18 września wykład "Demokracja i praworządność" w poznańskim Instytucie Zachodnim. Media nie mogły

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,