#1 Dlaczego kłamią? » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Dlaczego kłamią?
Sędzia Małgorzata Gersdorf: Nie byłam aktywistką młodzieżówki socjalistycznej, ani nie fotografowałam się z Edwardem Gierkiem. Rozważam kroki prawne.


Sąd Najwyższy Rzeczypospolitrj Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ;  Szanowna Pani Redaktor, Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r. Marzena Nykiel Redaktor Naczelny wpolityce.pl ul. Finlandzka 10 03-903 Warszawa. W  artykule Jerzego Jachowicza opublikowanym na łamach nwpolityce.pl” w dniu 1 1 lipca 2018 r. pt. „Fałszywe owce ciągnie do lasu - Gersdorf i jej towarzysze dwaj z fotografii", autor twierdzi, że fotografia, o której mowa w tytule, obok przywódcy PZPR Edwarda Gierka przedstawia osoby nadal czynne w życiu publicznym - jak Włodzimierz Czarzasty, Aleksander Kwaśniewski i Małgorzata Gersdorf - kiedyś aktywiści socjalistycznej młodzieżówki. Jest to informacja nieprawdziwa podlegająca sprostowaniu, ponieważ na fotografii nie widnieje prof. Małgorzata Gersdorf. Pomijając już fakt znikomego podobieństwa, na marginesie pragnę zauważyć - co rzetelny dziennikarz z łatwością powinien potwierdzić - ze fotografię wykonano w dniu 17 lipca 1980 r. podczas spotkania I sekretarza KC PZPR ze studentami uczestniczącymi w akcji Chełm-80. Tymczasem prof. Małgorzata Gersdorf studia ukończyła w roku 1975, od razu rozpoczęła pracę naukową na uczelni, nie była aktywistką socjalistycznej młodzieżówki i nie uczestniczyła w akcji Chełm-80. Była natomiast członkiem NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku w 1980 r. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 31a usta" z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984, nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o opublikowanie na łamach „wpolityce.pl” sprostowania następującej treści:
Sprostowanie: W artykule pt. „Fałszywe owce ciągnie do lasu - Gersdorf ijej towarzysze dwaj z fotografii” z 7 lipca 2018 r. zawarto informację, jakobym widniała na zdjęciu z 1980 r. obok przywódcy PZPR Edwarda Gierka i była aktywistkq socjalistycznej młodzieżówki. Jest to nieprawda, ponieważ studia ukończyłam w 7975 r., a w roku 7980 pracowałam już naukowo na uczelni. Nie uczestniczyłam w akcji Chełm-80, z której pochodzi zdjęcie i nie byłam aktywistką socjalistycznej młodzieżówki. Byłam natomiast członkiem NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku w 7 980 r. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego'
***
    Informuję także, że wobec powtarzających się, niezgodnych z prawdą doniesień dotyczących wizerunku utrwalonego na fotografii, oraz wobec faktu, że Biuro Prasowe SN wielokrotnie dementowało te doniesienia, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pani Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych zmierzających do ochrony jej dobrego imienia.
Z poważaniem Józef lwulski
Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl
     
     
Data: 13.07.2018, godzina: 13:13:00.


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany. Pytali Holendrów o wszelkie aspekty instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski.    Nakaz taki rozstrzyga w Holandii o odpowiedzialności karnej na równi z orzeczeniami sądów - zarówno w zakresie stwierdzenia winy, jak też publicznych i prawnych skutków skazania.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"