title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Komunikaty Prokuratury Okręgowej

Donos na Peję

   Do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitatu Obrony przed Sektami dotyczące poznańskiego muzyka PEJI.Zawiadamiający podnosi, iż w utworze zatytułowanym "997" autorstwa PEJI używane są słowa powszechnie uznane za obelżywe i wulgarne, co jest szydzeniem z policjantów i nawoływaniem do ich zabijania.
   W zawiadomieniu, wspomniano również o wyrażeniu przez prezydentów miast Leszna i Piły zgody na koncerty muzyka, który zdaniem zawiadamiającego, wielokrotnie łamał prawo. Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lesznie, gdzie podjęto w tej sprawie czynności sprawdzające.


Zarażał wirusem HIV
   Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi J. oskarżając go m.in. o przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV. W listopadzie 2008 roku ujawniono pierwsze informacje dotyczące Arkadiusza J., który będąc zarażony wirusem HIV, utrzymywał liczne kontakty seksualne, narażając inne osoby na zarażenie wirusem. W toku śledztwa ustalono, iż w lipcu bądź sierpniu 2006 roku Arkadiusz J. dowiedział się, że jest zarażony wirusem HIV. Standardowo został poinformowany o wiążących się z tym zagrożeniach i sposobie postępowania w celu uniknięcia zarażeń innych osób.
    Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego i pomimo ustalenia grupy osób pokrzywdzonych działaniem Arkadiusza J. większość z pokrzywdzonych takiego wniosku nie złożyła. Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania pozwolił na oskarżenia Arkadiusza J. o narażenie trzech osób na zarażenie wirusem HIV, poprzez wielokrotne odbywanie stosunków seksualnych, przy czym w jednym przypadku zarzucono Arkadiuszowi J. zmuszenie osoby pokrzywdzonej do wykonania innej czynności seksualnej pod groźbą ujawnienia jej orientacji seksualnej.
    Arkadiusz J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Stanowisko Prokuratury

   Odnosząc się do treści dzisiejszego ( 18 grudnia 2009 r.) artykułu w Głosie Wlkp. zatytułowanego "Prokuratura odbiera prawo do zażalenia" informuję co następuje:
   Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald prowadziła postępowanie w sprawie mającego miejsce w okresie od 6.04.2003r. do 11.06.2005r. przywłaszczenia masy spodkowej w postaci różnych wartości pieniężnych o wielkiej wartości po zmarłym obywatelu Republiki Wenezueli Adamie G. oraz w sprawie mającego miejsce w tym samym czasie przywłaszczenia masy spadkowej w postaci szeregu wartościowych przedmiotów.
   Postanowieniem z dnia 30.09.2009r przedmiotowe postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia w pierwszym przypadku, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a w drugim przypadku, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
   Na powyższe postanowienie zażalenie złożyły uprawnione osoby - pokrzywdzony członek rodziny zmarłego. Wobec faktu, iż zaskarżone postanowienie nie zostało podpisane w sposób prawidłowy przez prokuratora,Sąd Okręgowy w Poznaniu, rozpatrując zażalenie, wydał rozstrzygnięcie co do meritum - uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, iż przyczyną uchylenia postanowienia jest brak podpisu prokuratora.W tym stanie rzeczy prokurator z dniem 18.11.2009r wydał powtórne postanowienie w sprawie. Na to postanowienie zażalenie wniósł pełnomocnik pokrzywdzonych.
   Prokurator odmówił przyjęcia zażalenia, albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie powtórnego wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa w przypadku, w którym w sprawie uprzednio rozpoznawał zażalenie sąd, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu o umorzeniu śledztwa wnieść akt oskarżenia do sądu ponieważ  ustawa nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości zaskarżenia postanowienia (art. 55 § 1 k.p.k.).
   Stanowisko prokuratury oparte jest na obowiązujących przepisach kodeksu postępowania karnego, nie jest bezpodstawnym ograniczeniem praw pokrzywdzonych i w żadnym razie nie jest spowodowane niechęcią wyjaśnienia sprawy.
   Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

     
     
Data: 18.12.2009, godzina: 15:24:49.


Moja kancelaria

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Marta Izydorczyk, uczennica VI LO w Poznaniu: Cieszę się, że odkryłam postać adwokata Stanisława Hejmowskiego. To prawdziwy bohater 

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Wydawnictwo ZYSK i s-ka oferuje od jesieni na rynku księgarskim pozycję autorstwa trzech politologów: Joachima S. Brudzińskiego,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC