#1 Komunikaty Prokuratury Okręgowej » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Komunikaty Prokuratury Okręgowej

Donos na Peję

   Do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitatu Obrony przed Sektami dotyczące poznańskiego muzyka PEJI.Zawiadamiający podnosi, iż w utworze zatytułowanym "997" autorstwa PEJI używane są słowa powszechnie uznane za obelżywe i wulgarne, co jest szydzeniem z policjantów i nawoływaniem do ich zabijania.
   W zawiadomieniu, wspomniano również o wyrażeniu przez prezydentów miast Leszna i Piły zgody na koncerty muzyka, który zdaniem zawiadamiającego, wielokrotnie łamał prawo. Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lesznie, gdzie podjęto w tej sprawie czynności sprawdzające.


Zarażał wirusem HIV
   Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi J. oskarżając go m.in. o przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV. W listopadzie 2008 roku ujawniono pierwsze informacje dotyczące Arkadiusza J., który będąc zarażony wirusem HIV, utrzymywał liczne kontakty seksualne, narażając inne osoby na zarażenie wirusem. W toku śledztwa ustalono, iż w lipcu bądź sierpniu 2006 roku Arkadiusz J. dowiedział się, że jest zarażony wirusem HIV. Standardowo został poinformowany o wiążących się z tym zagrożeniach i sposobie postępowania w celu uniknięcia zarażeń innych osób.
    Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego i pomimo ustalenia grupy osób pokrzywdzonych działaniem Arkadiusza J. większość z pokrzywdzonych takiego wniosku nie złożyła. Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania pozwolił na oskarżenia Arkadiusza J. o narażenie trzech osób na zarażenie wirusem HIV, poprzez wielokrotne odbywanie stosunków seksualnych, przy czym w jednym przypadku zarzucono Arkadiuszowi J. zmuszenie osoby pokrzywdzonej do wykonania innej czynności seksualnej pod groźbą ujawnienia jej orientacji seksualnej.
    Arkadiusz J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Stanowisko Prokuratury

   Odnosząc się do treści dzisiejszego ( 18 grudnia 2009 r.) artykułu w Głosie Wlkp. zatytułowanego "Prokuratura odbiera prawo do zażalenia" informuję co następuje:
   Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald prowadziła postępowanie w sprawie mającego miejsce w okresie od 6.04.2003r. do 11.06.2005r. przywłaszczenia masy spodkowej w postaci różnych wartości pieniężnych o wielkiej wartości po zmarłym obywatelu Republiki Wenezueli Adamie G. oraz w sprawie mającego miejsce w tym samym czasie przywłaszczenia masy spadkowej w postaci szeregu wartościowych przedmiotów.
   Postanowieniem z dnia 30.09.2009r przedmiotowe postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia w pierwszym przypadku, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a w drugim przypadku, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
   Na powyższe postanowienie zażalenie złożyły uprawnione osoby - pokrzywdzony członek rodziny zmarłego. Wobec faktu, iż zaskarżone postanowienie nie zostało podpisane w sposób prawidłowy przez prokuratora,Sąd Okręgowy w Poznaniu, rozpatrując zażalenie, wydał rozstrzygnięcie co do meritum - uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, iż przyczyną uchylenia postanowienia jest brak podpisu prokuratora.W tym stanie rzeczy prokurator z dniem 18.11.2009r wydał powtórne postanowienie w sprawie. Na to postanowienie zażalenie wniósł pełnomocnik pokrzywdzonych.
   Prokurator odmówił przyjęcia zażalenia, albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie powtórnego wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa w przypadku, w którym w sprawie uprzednio rozpoznawał zażalenie sąd, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu o umorzeniu śledztwa wnieść akt oskarżenia do sądu ponieważ  ustawa nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości zaskarżenia postanowienia (art. 55 § 1 k.p.k.).
   Stanowisko prokuratury oparte jest na obowiązujących przepisach kodeksu postępowania karnego, nie jest bezpodstawnym ograniczeniem praw pokrzywdzonych i w żadnym razie nie jest spowodowane niechęcią wyjaśnienia sprawy.
   Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

     
     
Data: 18.12.2009, godzina: 15:24:49.


Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w