title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nie było handlu ludźmi

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi przekazania dziecka przez mieszkankę Poznania małżeństwu ze Śląska i przyjęciu w zamian pieniędzy, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu informuje o uzasadnieniu decyzji prokuratora w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto umorzyła śledztwo, którego przedmiotem było przestępstwo określane mianem handlu ludźmi.


   Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań - Stare Miasto prowadzone było postępowanie w sprawie umyślnego zabójstwa noworodka płci żeńskiej dokonanego w dniu 13 lutego 2009 roku w Poznaniu. W toku tego postępowania wytypowano, iż przestępstwo mogła popełnić Joanna Z. Przesłuchując wyżej wymienioną ustalono, że w dniu 9 lutego 2009 roku kobieta pod innym nazwiskiem urodziła dziecko płci żeńskiej, które po opuszczeniu szpitala przekazała małżeństwu J., przyjmując od nich 5.000 zł. Ustalono małżeństwo J., które zabrało dziewczynkę od Joanny Z.
   Małżonkowie potwierdzili informacje podawane przez Joannę Z. Wskazali, iż za pośrednictwem agencji pośredniczącej w kontaktowaniu samotnych matek z bezdzietnymi małżeństwami, nawiązali kontakt z Joanną Z. Z tą agencją nawiązała wcześniej kontakt Joanna Z., która nie posiadała środków na utrzymanie kolejnego dziecka, jej sytuacja materialna, bytowa była bardzo zła. Joanna Z. chciała po urodzeniu dziecka oddać je do adopcji, po rozmowach z małżeństwem J. postanowili, że Joanna Z. urodzi dziecko okazując dokumenty Mirosławy J.
   Kobieta w szpitalu okazała legitymację ubezpieczeniową Mirosławy J., w której wkleiła swoje zdjęcie, na dokumentach podpisywała się nazwiskiem wyżej wymienionej. W konsekwencji małżeństwo J. wyłudziło poświadczając nieprawdę akt urodzenia dziewczynki. Po opuszczeniu szpitala Joanna Z. przekazała dziecko małżeństwu J., łącznie przyjęła od wyżej wymienionych 5.000 zł.
   Przestępstwo handlu ludźmi musi polegać na takim działaniu jak werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Tak rozumianego zachowania nie można zarzucić ani Joannie Z., ani małżeństwu J.
  
Prokurator w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się również na treść wyroku Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym handel ludźmi jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu, połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością, szkodliwym dla człowieka. Posłużenie się kryterium przeznaczenia przedmiotu obrotu jest niezbędne, by odróżnić handel od innych działań np. przekazania dziecka w ramach adopcji, także niezgodnej z prawem. Odnośnie przestępstw polegających na podrobieniu dokumentu, posłużenia się podrobionym dokumentem, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, oceniając te zdarzenia w kontekście wyżej ustalonego stanu faktycznego, uznano, iż czyny te cechuje znikomy stopień społecznej szkodliwości i tego powodu nie stanowią one przestępstwa. ( dane personalne wyżej wymienionych osób zostały zmienione ) Rzecznik Prasowy Magdalena Mazur - Prus

     
     
Data: 15.02.2010, godzina: 10:33:01. Autor: Magdalena Mazur - Prus


Moja kancelaria

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,

Według Z.Ziobry  Lech Kaczyński nie ma nic wspólnego ze skazaniem T. Komendy, a on sam doprowadził do jego uwolnienia.T.Komenda mówi co innego:

Papież Franciszek: Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile  Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC 

Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje: lekarzy medycyny do pełnienia funkcji - stałych biegłych sądowych oraz  lekarzy do pełnienia funkcji -