title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nie było handlu ludźmi

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi przekazania dziecka przez mieszkankę Poznania małżeństwu ze Śląska i przyjęciu w zamian pieniędzy, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu informuje o uzasadnieniu decyzji prokuratora w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto umorzyła śledztwo, którego przedmiotem było przestępstwo określane mianem handlu ludźmi.


   Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań - Stare Miasto prowadzone było postępowanie w sprawie umyślnego zabójstwa noworodka płci żeńskiej dokonanego w dniu 13 lutego 2009 roku w Poznaniu. W toku tego postępowania wytypowano, iż przestępstwo mogła popełnić Joanna Z. Przesłuchując wyżej wymienioną ustalono, że w dniu 9 lutego 2009 roku kobieta pod innym nazwiskiem urodziła dziecko płci żeńskiej, które po opuszczeniu szpitala przekazała małżeństwu J., przyjmując od nich 5.000 zł. Ustalono małżeństwo J., które zabrało dziewczynkę od Joanny Z.
   Małżonkowie potwierdzili informacje podawane przez Joannę Z. Wskazali, iż za pośrednictwem agencji pośredniczącej w kontaktowaniu samotnych matek z bezdzietnymi małżeństwami, nawiązali kontakt z Joanną Z. Z tą agencją nawiązała wcześniej kontakt Joanna Z., która nie posiadała środków na utrzymanie kolejnego dziecka, jej sytuacja materialna, bytowa była bardzo zła. Joanna Z. chciała po urodzeniu dziecka oddać je do adopcji, po rozmowach z małżeństwem J. postanowili, że Joanna Z. urodzi dziecko okazując dokumenty Mirosławy J.
   Kobieta w szpitalu okazała legitymację ubezpieczeniową Mirosławy J., w której wkleiła swoje zdjęcie, na dokumentach podpisywała się nazwiskiem wyżej wymienionej. W konsekwencji małżeństwo J. wyłudziło poświadczając nieprawdę akt urodzenia dziewczynki. Po opuszczeniu szpitala Joanna Z. przekazała dziecko małżeństwu J., łącznie przyjęła od wyżej wymienionych 5.000 zł.
   Przestępstwo handlu ludźmi musi polegać na takim działaniu jak werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Tak rozumianego zachowania nie można zarzucić ani Joannie Z., ani małżeństwu J.
  
Prokurator w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się również na treść wyroku Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym handel ludźmi jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu, połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością, szkodliwym dla człowieka. Posłużenie się kryterium przeznaczenia przedmiotu obrotu jest niezbędne, by odróżnić handel od innych działań np. przekazania dziecka w ramach adopcji, także niezgodnej z prawem. Odnośnie przestępstw polegających na podrobieniu dokumentu, posłużenia się podrobionym dokumentem, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, oceniając te zdarzenia w kontekście wyżej ustalonego stanu faktycznego, uznano, iż czyny te cechuje znikomy stopień społecznej szkodliwości i tego powodu nie stanowią one przestępstwa. ( dane personalne wyżej wymienionych osób zostały zmienione ) Rzecznik Prasowy Magdalena Mazur - Prus

     
     
Data: 15.02.2010, godzina: 10:33:01. Autor: Magdalena Mazur - Prus


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats