#1 Nie było handlu ludźmi » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Nie było handlu ludźmi

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi przekazania dziecka przez mieszkankę Poznania małżeństwu ze Śląska i przyjęciu w zamian pieniędzy, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu informuje o uzasadnieniu decyzji prokuratora w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto umorzyła śledztwo, którego przedmiotem było przestępstwo określane mianem handlu ludźmi.


   Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań - Stare Miasto prowadzone było postępowanie w sprawie umyślnego zabójstwa noworodka płci żeńskiej dokonanego w dniu 13 lutego 2009 roku w Poznaniu. W toku tego postępowania wytypowano, iż przestępstwo mogła popełnić Joanna Z. Przesłuchując wyżej wymienioną ustalono, że w dniu 9 lutego 2009 roku kobieta pod innym nazwiskiem urodziła dziecko płci żeńskiej, które po opuszczeniu szpitala przekazała małżeństwu J., przyjmując od nich 5.000 zł. Ustalono małżeństwo J., które zabrało dziewczynkę od Joanny Z.
   Małżonkowie potwierdzili informacje podawane przez Joannę Z. Wskazali, iż za pośrednictwem agencji pośredniczącej w kontaktowaniu samotnych matek z bezdzietnymi małżeństwami, nawiązali kontakt z Joanną Z. Z tą agencją nawiązała wcześniej kontakt Joanna Z., która nie posiadała środków na utrzymanie kolejnego dziecka, jej sytuacja materialna, bytowa była bardzo zła. Joanna Z. chciała po urodzeniu dziecka oddać je do adopcji, po rozmowach z małżeństwem J. postanowili, że Joanna Z. urodzi dziecko okazując dokumenty Mirosławy J.
   Kobieta w szpitalu okazała legitymację ubezpieczeniową Mirosławy J., w której wkleiła swoje zdjęcie, na dokumentach podpisywała się nazwiskiem wyżej wymienionej. W konsekwencji małżeństwo J. wyłudziło poświadczając nieprawdę akt urodzenia dziewczynki. Po opuszczeniu szpitala Joanna Z. przekazała dziecko małżeństwu J., łącznie przyjęła od wyżej wymienionych 5.000 zł.
   Przestępstwo handlu ludźmi musi polegać na takim działaniu jak werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Tak rozumianego zachowania nie można zarzucić ani Joannie Z., ani małżeństwu J.
  
Prokurator w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się również na treść wyroku Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym handel ludźmi jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu, połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością, szkodliwym dla człowieka. Posłużenie się kryterium przeznaczenia przedmiotu obrotu jest niezbędne, by odróżnić handel od innych działań np. przekazania dziecka w ramach adopcji, także niezgodnej z prawem. Odnośnie przestępstw polegających na podrobieniu dokumentu, posłużenia się podrobionym dokumentem, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, oceniając te zdarzenia w kontekście wyżej ustalonego stanu faktycznego, uznano, iż czyny te cechuje znikomy stopień społecznej szkodliwości i tego powodu nie stanowią one przestępstwa. ( dane personalne wyżej wymienionych osób zostały zmienione ) Rzecznik Prasowy Magdalena Mazur - Prus

     
     
Data: 15.02.2010, godzina: 10:33:01. Autor: Magdalena Mazur - Prus


Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w