title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Cywilizacja sądownictwa

Od 1993 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, trybunał w Strasburgu wydał 630 wyroków przeciwko Polsce. Z każdym rokiem liczba spraw kierowanych tam z naszego kraju rośnie, a Trybunał wydaje ostatnio po 70-80 wyroków dotyczących Polski. Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka to czwarta instancja polskiego sądownictwa, czy tylko, albo aż organ korygujący jego największe błędy - zastanawiali się 25 marca br. uczestnicy panelu zorganizowanego w Warszawie w ramach Kongresu Praw Obywatelskich.


Dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skłania się raczej ku tej drugiej roli strasburskiego Trybunału. Jego zdaniem ETPCz to instytucja zapewniająca wysoki poziom ochrony praw człowieka, a jego ważna rola polega nie tylko na tym, że rozstrzyga ważne problemy jednostkowe, ale bardziej na tym, że przedstawia ważne wytyczne dla krajowego ustawodawstwa i sądownictwa. Uczestnicy panelu przypominali, że przez wiele lat do Strasburga trafiało bardzo wiele spraw dotyczących największych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli dotyczących przewlekłości postępowań, nadużywania instytucji tymczasowego aresztowania czy przeludnienia w zakładach karnych. Nie można powiedzieć, że mamy już te zjawiska za sobą, ale to właśnie pod wpływem wyroków Trybunału zostały w tych dziedzinach wprowadzone pewne zmiany. To zasługą ETPCz jest uchwalenie ustaw o odszkodowaniach za przewlekłość postępowania w sądach i w prokuraturze, także pod naciskiem kolejnych wyroków ze Strasburga oraz naszego Trybunału Konstytucyjnego, uregulowano niedawno w ustawie problem norm powierzchniowych w więzieniach. Także w zakresie polityki aresztowej wiele zmienia się na lepsze - mówili paneliści. Są jeszcze jednak - twierdzi Adam Bodnar - problemy z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tych dotyczących Polski, a jeszcze bardziej odnoszących się do innych państw. - Jeśli Trybunał wytyka jakieś złe prawo lub złą praktykę np. Włochom, a u nas jest tak samo, to jest to sygnał do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Niestety, nie ma jeszcze w naszym kraju takiego myślenia - mówił Adam Bodnar. Liczne przykłady na to podawała uczestnicząca w debacie dziennikarka "Gazety Wyborczej" Ewa Siedlecka. Włącznie z cytatami z rozmów z urzędnikami ministerstw i sędziami, którzy pytają: a czy te wyroki ze Strasburga nas obowiązują? Obecnie np. Siedlecka próbuje poznać stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie wyroku dotyczącego akcji policji, w której zginął przypadkowy człowiek. Ponieważ Trybunał stwierdził, że funkcjonariusze popełnili błędy, dziennikarka chce dowiedzieć się, czy policja zamierza coś zmienić w zasadach prowadzenia tego typu akcji. Na razie bez skutku, ponieważ najpierw okazało się, że Komenda Główna nie słyszała o tym wyroku, a gdy Siedlecka go dostarczyła, nie nie ma jeszcze żadnej reakcji. Podobnie źle jest ze znajomością orzecznictwa ETPCz w sądach. Helena Wojtas-Kaleta, dziennikarka z wrocławskiej TVP przez parę lat walczyła w polskich sądach ze swoim pracodawcą, który ukarał ją za krytykę siebie w wywiadzie udzielonym lokalnej gazecie. W końcu uzyskała satysfakcję w Strasburgu. - O tym wyroku przewodnicząca wydziału w sądzie, w którym toczyła się moja sprawa, dowiedziała się ode mnie, ponieważ znamy się prywatnie. Sędzia prowadząca moją sprawę zapewne dotąd o tym nie wie, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości nie informuje sądów o takich orzeczeniach - mówi Wojtas-Kaleta. Słabą orientację w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka potwierdza też prof. Krzysztof Motyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który zajmuje się prawami człowieka i socjologią prawa. Jego zdaniem wśród sędziów, prokuratorów i adwokatów nie ma jeszcze odpowiedniej wiedzy i wysokiej kultury w zakresie praw człowieka. Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że ogromną zasługą Trybynału ze Strasburga jest stawanie w obronie ludzi, którzy nie mogli znależć sprawiedliwości lub godnego traktowania w swoich krajach. Jednak przyszłością tej isntytucji powinno być nie tyle rozstrzyganie pojedynczych, konkretnych spraw, co spraw precedensowych i problemów o szerszym znaczeniu. Krzysztof Sobczak( Dziennik. Gazeta Prawna)

     
     
Data: 02.04.2010, godzina: 10:20:00. Autor: Krzysztof Sobczak


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats