title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Niemiecki krzyż pamięci

"Tu spoczywają żołnierze niemieccy II wojny światowej. Dla ich pamięci i pamięci ofiar wszystkich wojen". Taki napis, wyłącznie w języku niemieckim, ma pojawić się na tablicy, umocowanej na metrowej wysokości kamieniu, którą zwieńczy prawie 4-metrowy krzyż.


Miejsce dla tego monumentu wybrano na poznańskiej Cytadeli. Jest to inicjatywa Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi, której stanowczo sprzeciwiają się nie tylko poznaniacy, którzy wespół z Armią Czerwoną walczyli z Niemcami, ale i władze Miasta Poznania, które już trzykrotnie odmówiły zgody na postawienie krzyża, który miałby gloryfikować śmierć hitlerowskich żołnierzy.

Reiner Ruff, sekretarz generalny niemieckiego Volksbundu upiera się, aby niemiecka tablica czciła wyłącznie pamięć poległych niemieckich żołnierzy. Nie uważa za stosowne, aby znalazła tam się wzmianka o tym, kto rozpętał drugą wojnę światową i dlaczego Poznań stał się niemieckim miastem, zamienionym przez hitlerowców w twierdzę, którą zdobyto za cenę poległych 6.000 hitlerowskich żołnierzy, 10.000 czerwonoarmistów i 700 poznaniaków. To fakt, że władze PRL-u uważały za stosowne honorować wyłącznie poległych żołnierzy radzieckich i poznaniaków. Niemniej nie zapomniano o poległych żołnierzach wroga. Na cmentarzu komunalnym na poznańskim Miłostowie urządzono specjalną kwaterę z grobem masowym, w którym pochowano 5.000 żołnierzy niemieckich, poległych w bitwie o Poznań bądź potem zmarłych w obozach jenieckich. W roku 1988 Volksbund umieścił na drewnianym krzyżu tablicę pamiątkową z dwujęzyczną inskrypcją.

W roku 1994 Komisja Polsko-Niemiecka podjęła decyzję o nowym zagospodarowaniu kwatery, aby uzyskać miejsce na nowe pochówki. Obecnie spoczywa tam 12 968 zmarłych. Obok grobu masowego jest alejka wiodąca do placu centralnego. Na tablicach z brązu umieszczono w porządku alfabetycznym wszystkie znane nazwiska poległych żołnierzy niemieckich. Volsbund upiera się jednak, aby w miejscu walk, na Cytadeli postawić kolejny pomnik. Znowu odzywają sie głosy o potrzebie wzniesieniq takiego obelisku. Przypomnijmy, że w czerwcu, w poznańskim Domu Bretanii, doszło do kolejnego spotkania zainteresowanych stron. W dyskusji głos jako pierwszy zabrał Ryszard Danecki, znany poznański poeta, który w 1945 roku, jako 14-letni chłopiec walczył o wyzwolenie swojego rodzinnego miasta. Dla poznaniaków, którym w czasie hitlerowskiej okupacji śmierć groziła za samo posługiwanie się językiem polskim, nie ulega wątpliwości, że było to wyzwolenie miasta, a nie jego ponowne zniewolenie przez Armię Radziecką. Wywoływanie, co roku polemiki w czasie obchodów kolejnych rocznic wyzwalania polskich miast spod hitlerowskiej okupacji- czy jest to wyzwolenie czy ponowna okupacja- jest wyłącznie cyniczną, niecną grą polityczną małych ludzi, którzy chcą zaistnieć na politycznej scenie. Wracając do dyskusji - Ryszard Danecki powiedział: "Cytadela, to dla nas symbol zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Nie jest przypadkiem, że właśnie tam, po sądowym wyroku, powieszono publicznie hitlerowskiego wielkorządcę Kraju Warty, gauleitera Artura Greisera. Proponowany prawie 4-metrowy krzyż, usadowiony na liczącym metr wysokości kamieniu, z napisem tylko w języku niemieckim, byłby przecież p o m n i k i e m ku czci hitlerowskich żołnierzy. Napis ten nie mówi, kto był agresorem i okupantem."

Stanowisko to poparł Franciszek Trawka, przewodniczący Związku Cytadelowców, a także przedstawiciele innych związków kombatanckich, skupiających żołnierzy od lewicy do prawicy, patrząc na ich polityczne przekonania. W jednym są zgodni, hitlerowców czcić nie wolno. Nie wszystkie tajemnice walk o poznańską Cytadelę i o Poznań zostały ujawnione. Zapomniano o gwałceniu przez żołnierzy radzieckich poznanianek, zapomniano i o spalonych żywcem w szpitalu na Cytadeli przez czerwonoarmistów tysiąca żołnierzy hitlerowskiego Wehrmachtu. Do dzisiaj leżą na głębokości około 10 metrów. Co z nimi zrobić? Zdaniem cytadelowców urnę z tą ziemią, ze stosownym napisem należałoby przenieść na Miłostowo. Tam mogliby składać kwiaty i zapalać znicze ich najbliżsi. W ten właśnie sposób, poinformował Marek Kalemba, dyrektor Gabinetu Prezydenta Poznania, uczczono pamięć komisarycznego prezydenta Poznania w 1939 roku Stanisława Rungego, który został rozstrzelany na Wschodzie przez NKWD i do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest jego grób. Z domniemanego miejsca tragedii pobrano ziemię i urnę pochowano symbolicznie na poznańskim cmentarzu.

Czy sprzeciw przeciwko upamiętnianiu hitlerowskich żołnierzy jest li tylko głosem protestu ostatnich świadków i uczestników tamtych wydarzeń? Urodziłem się 10 lat po wojnie i uważam tak samo. Nasze prawo postanowiło nie przedawniać zbrodni faszystowskich i komunistycznych. Co innego hołd poległym i zmarłym, a co innego upamiętnianie zbrodniarzy. Dzisiaj już wiadomo, że nie było żadnego rycerskiego Wehrmachtu, byli to tacy sami zbrodniarze jak ich koledzy z Gestapo i SS i innych formacji hitlerowskich. Oddawanie im hołdu jest próbą wymazywania faszystowskich i hitlerowskich zbrodni na narodzie polskim z Jego zbiorowej pamięci. "Mogiły wojenne nawołują do Pokoju, ich znaczenie jako takich będzie zawsze rosło". Te słowa Alberta Schweitzera Wolksbund zamieścił w swoich prospektach. Można im tylko przyklasnąć. Jeżeli jednak zapomnimy w imię, jakiej ideologii walczyli niemieccy, czyli faszystowscy, czyli hitlerowscy żołnierze, i pozwolimy na bezmyślne upamiętnianie ich pamięci bez słowa przypomnienia Historii, niebawem będziemy musieli kopać nowe groby.

     
     
Data: 16.10.2009, godzina: 11:44:48. Autor: Kazimierz Brzezicki


Moja kancelaria

Biskup Tadeusz Pieronek: Oczywiście, że to wszystko zmierza do rządów autorytarnych. Nie ma już demokracji w Polsce, są tylko pozory demokracji.


Borys Budka, poseł PO, b. minister sprawiedliwości: To co robi PiS to zastępowanie jednego bubla kolejnym. - Ta nowelizacja niczego nie naprawia

 Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz: łączenie praworządności z budżetem UE to polityczny nacisk na słabsze kraje.

Profesor Marcin Matczak:Użycie referendum konsultacyjnego w celu zmiany konstytucji jest takim samym obejściem tejże konstytucji,

Redaktor Ewa Siedlecka: Dubler sędziego TK pełniący obowiązki wiceprezesa TK uważa, że RPO Adam Bodnar „sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu,

Profesor Andrzej Rzepliński: Władza Nowogrodzkiej nie sięga do trybunałów w innych państwach Unii Europejskiej. Tam polski Trybunał Konstytucyjny

Ksiądz Wojciech Lemański o wypowiedzu arcybiskupa Hosera na temat strajku rodziców dorosłych niepełnosprawnych, chcących tylko godnie żyć:Przepraszam 

W ramach serii "Biblioteki Palestry" ukazał się wywiad-rzeka z adw. Jackiem Taylorem pt. "Naprawdę trzeba było coś zrobić." Z mecenasem rozmawia red. Anna Machcewicz.

Sędzia Stanisław Zabłocki: Zamach PiS na Sąd Najwyższy i sprzeczna z Konstytucją ustawa, są niczym innym jak podporządkowaniem wymiaru sprawiedliwości partii rządzącej.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

 Czy ktokolwiek pamięta jeszcze  o tragicznym proteście Piotra Szczęsnego. Szarego człowieka? Niestety, nie możemy jak azjatyckie małpki zatkać uszy, zasłonić oczy i zakryć usta. Musimy uczestniczyć w ponurej farsie, którą zgotowała nam rządząca partia i jej wasale w postaci rządu. Cały kraj ponoć z zapartym tchem wpatrywał się w doniesienia na paskach telewizora czy nocnik z g...m przeniosą z lewego w prawy kąt cuchnącego pokoju. O tym żeby go wynieść i przewietrzyć pokój nikt w PiS-ie nie wpadnie, bo mózgi ich działaczy przypominaja orzechy laskowe, nie to,że takie małe, ale gładkie.
Porady, Listy, Komunikaty

Biuro RPO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Młodzieżowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zapraszają do