title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Świat widziany zza krat

Według niektórych mediów przestępstwa są warte dopiero wtedy relacjonowania, o ile został wobec podejrzanego zastosowany areszt tymczasowy.


Zwolennikiem takiej metody był na przykład były minister sprawiedliwości z nadania "Prawa i Sprawiedliwości", Zbigniew Ziobro, który natychmiast zwoływał konferencję prasową, aby poinformować media, że osoba o głośnym nazwisku została właśnie tymczasowo aresztowana. Nie zwoływano jednak już takich konferencji, aby poinformować o umorzeniu śledztwa z powodu braku dowodów, albo uniewinnienia takiej osoby przez sąd. Stosowanie tymczasowego aresztu jest piętą achillesową polskiego wymiaru sprawiedliwości. Adwokaci, co prawda przed kamerami TV rozrywają togi i narzekają na represyjność sądów, ale wewnętrznie są chyba zadowoleni, bo wydostanie człowieka z aresztu to nie tylko ich sukces jako prawnika, ale i wpływ gotówki na ich konto. Prokuraturę i sąd, bowiem trzeba przekonać o niestosowności stosowania takiego właśnie środka zapobiegawczego. Bo areszt tymczasowy to nie jakaś zaliczka na poczet kary, czy pierwszy syndrom odpłaty społeczeństwa za popełniony naganny czy, ale tylko środek mający zapewnić prawidłowy tok śledztwa. Tylko tyle i aż tyle, a tyle budzi kontrowersji i namiętności.

Nie bez kozery areszt tymczasowy, od czasu jak zaczęła rządzić "Prawo i Sprawiedliwość", zaczęto nazywać aresztem "wydobywczym". Człowiek siedział tak długo, aż powiedział to wszystko, na czym zależało śledczym. A pobyt w areszcie, przy całym dobrodziejstwie zasady domniemania niewinności, do przyjemnych nie należy. Mówiąc wprost, los tymczasowo aresztowanego, niczym nie różni się od sytuacji skazanego i odbywającego już karę więźnia. Tymczasem według kodeksu postępowania karnego tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli: 1. zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu; 2. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo inny w bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. Gdyby te przesłanki były podstawowymi przy stosowaniu aresztu, Polska musiałaby chyba burzyć areszty, ale tak nie jest. Bo w artykule, 258 kpk jest jeszcze paragraf drugi, który głosi, że areszt można zastosować także wtedy, kiedy oskarżonemu zarzuca się przestępstwo, za które grozi, co najmniej 8 lat więzienia, albo w innych sytuacjach surowa kara; a paragraf trzeci głosi jeszcze, że tymczasowe aresztowanie może w y j ą t k o w o nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Pomimo sytuacji, że areszt tymczasowy powinien być stosowany w sporadycznych przypadkach zdaniem środowiska prawniczego jest nadużywany.

Spostrzeżenia takie podziela na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który tylko w ubiegłym roku wydał oprawie 20 orzeczeń zasądzających od rządu RP dla jej obywateli odszkodowania za niesłuszny areszt, Nie ma tygodnia, aby przed Sądem Okręgowym w Poznaniu nie odbywał się proces o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Są to pokłosia tych przypadków, kiedy to sąd uniewinnił oskarżonych. od zarzucanego mu czynu, a on spędził kilka miesięcy, albo i czasami kilka lat, w areszcie tymczasowym. Są to bardzo przykre procesy. Sąd nie ukrywa, że państwo polskie jest biedne i dlatego stosuje jakiś dziwny przelicznik - około 20 złotych za dzień pobytu w areszcie. Rzadko, kiedy podwyższa się tę kwotę w sytuacji, gdy pobyt w areszcie wiązał się z realnymi szkodami na zdrowiu, życiu rodzinnym lub uszczerbku w majątku. Luzie są poniżani i musza wykazać ile zapłacili za lekarza, za operacje, za to, aby ich rodzina mogła godnie żyć. Orzeczenia tutaj są różne i nie ma żadnej reguły.

- Nie zgadzam się z tezą -mówi adwokat Krzysztof, Śmidowicz - aby przypadki tymczasowego aresztowania w poznańskich sadach były nadmierne liczbowo, albo zbyt represyjnie. Chyba pomocny okazał się apel trybunału strasburskiego, bo w mojej praktyce od kilku miesięcy nie dostrzegam, aby areszty były stosowane zbyt pochopnie, albo były zbyt dolegliwe. O zastosowaniu aresztu tymczasowego decyduje w tej chwili sąd. Praktyka taka jest stosowana od 1997 roku, kiedy to w życie wszedł nowy kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Prokuratorzy, którzy do tej pory byli panami losu każdego zatrzymanego nie kryli uszczęśliwienia. - My tylko wnosimy o areszt- mówią prywatnie- decyduje teraz przecież sąd. Niechaj odium spadnie na trybunał. I tak się dzieje. Rzecz charakterystyczna, że sprawy tymczasowego aresztowania powierzano najczęściej asesorom sądowym. Młodym ludziom, którzy jeszcze nie nabrali doświadczenia. Często, zatem dawali wiarę dowodom przedstawianym na posiedzeniu aresztowym, które, gdy doszło do procesu, okazywały się nie mieć jakiejkolwiek wartości. To, dlatego Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegłym roku, że asesorzy nie powinni orzekać w sprawach aresztowych. Czy jednak, kiedy będą o tym decydować wyłącznie sędziowie, będzie lepiej? Śmiem wątpić. Wyroki ETPC w Strasburgu dowodzą, że tymczasowo aresztowani bez jakiejkolwiek potrzeby siedzieli po kilka lat, czekając na proces. Media donoszą o przypadkach, że aresztowany człowiek tylko raz był wzywany do prokuratury, w ciągu wieloletniego oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy.

-Czasami orzeczenia sądu- mówi adwokat Mirosław Dymek- są bulwersujące. To kilka dni temu sąd orzekł areszt wobec dwóch podejrzanych, którzy nie tylko przyznali się do winy, szczegółowo wszystko opowiedzieli, ale i chcą się dobrowolnie poddać karze, na co prokurator wstępnie wyraził zgodę. Pomimo tych przesłanek sąd orzekł trzymiesięczny areszt. Mam nadzieję, że sąd odwoławczy uwzględni moje racje. Warto zastanowić się, czy w każdym przypadku, kiedy grozi surowa kara podejrzany, czy potem oskarżony musi trafiać do aresztu. Specyfiką naszych procesów karnych o zabójstwo jest tzw. polski mord. Typowa sytuacja, kiedy to żona podczas przygotowywania kolacji zaczyna się kłócić z pijanym mężem, a ostatecznym argumentem w sporze staje się nóż w ręku. Owszem grozi za to surowa kara, ale czy rzeczywiście w takiej sytuacji kobieta, najczęściej matka wielu dzieci musi czekać dwa, trzy lata na proces, a jej dzieci w tym czasie muszą trafić do domu dziecka? Czy nie można z pomocą psychologa tak wszystko urządzić, aby matka do czasu jak pójdzie do więzienia, mogła opiekować się swoją rodziną? Doświadczenia kryminalistyczne innych państw dowodzą, że jest to możliwe. Tamtejsze sądy pamiętają, bowiem o tym, że areszt tymczasowy jest przecież najsurowszym środkiem zapobiegawczym.

Można zadać pytanie- mówi adwokat Eugeniusz Michałek - co areszt ma wspólnego ze sprawiedliwością, wszak obowiązuje zasada domniemania niewinności. Nie oszukujmy się jednak. Czasami dla potrzeb śledztwa zastosowanie aresztu tymczasowego jest nie tylko potrzebne, ale i konieczne. Powinno to się jednak odbywać zgodnie z literą i duchem prawa. Nasuwa się refleksja, że praktyka wymiaru sprawiedliwości poszła dalej, aniżeli zalecenia kodeksu postępowania karnego, a sądy zostały poddane zbyt dużej presji ze strony organów ścigania, wspomaganych często przez media i w takiej sytuacji często podejmują decyzje o zastosowaniu tymczasowego aresztu, zapominając, że mogłyby zastosować na przykład poręczenie majątkowe.

Cała nadzieja, zatem w tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przestanie tylko grozić palcem, ale zacznie zasądzać takie kwoty odszkodować za niesłuszny, czy zbędny areszt tymczasowy, żeby nasze orzecznictwo ponownie dorównało europejskim standardom. Na razie areszt tymczasowy zbyt często jest narzędziem w ręku śledczych, aby zmusić osadzonego do składania wyjaśnień. A nie po to przecież instytucja aresztu tymczasowego została powołana do życia.

     
     
Data: 16.10.2009, godzina: 12:11:31. Autor: Kazimierz Brzezicki


Moja kancelaria

Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,

Według Z.Ziobry  Lech Kaczyński nie ma nic wspólnego ze skazaniem T. Komendy, a on sam doprowadził do jego uwolnienia.T.Komenda mówi co innego:

Papież Franciszek: Nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w Chile  Podkreślił jednocześnie, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym. Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie. Dzięki kodeksowym zmianom, które wprowadził ich guru magister prawa Zbigniew Ziobro,

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC 

Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje: lekarzy medycyny do pełnienia funkcji - stałych biegłych sądowych oraz  lekarzy do pełnienia funkcji -