#1 Świat widziany zza krat » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Świat widziany zza krat

Według niektórych mediów przestępstwa są warte dopiero wtedy relacjonowania, o ile został wobec podejrzanego zastosowany areszt tymczasowy.


Zwolennikiem takiej metody był na przykład były minister sprawiedliwości z nadania "Prawa i Sprawiedliwości", Zbigniew Ziobro, który natychmiast zwoływał konferencję prasową, aby poinformować media, że osoba o głośnym nazwisku została właśnie tymczasowo aresztowana. Nie zwoływano jednak już takich konferencji, aby poinformować o umorzeniu śledztwa z powodu braku dowodów, albo uniewinnienia takiej osoby przez sąd. Stosowanie tymczasowego aresztu jest piętą achillesową polskiego wymiaru sprawiedliwości. Adwokaci, co prawda przed kamerami TV rozrywają togi i narzekają na represyjność sądów, ale wewnętrznie są chyba zadowoleni, bo wydostanie człowieka z aresztu to nie tylko ich sukces jako prawnika, ale i wpływ gotówki na ich konto. Prokuraturę i sąd, bowiem trzeba przekonać o niestosowności stosowania takiego właśnie środka zapobiegawczego. Bo areszt tymczasowy to nie jakaś zaliczka na poczet kary, czy pierwszy syndrom odpłaty społeczeństwa za popełniony naganny czy, ale tylko środek mający zapewnić prawidłowy tok śledztwa. Tylko tyle i aż tyle, a tyle budzi kontrowersji i namiętności.

Nie bez kozery areszt tymczasowy, od czasu jak zaczęła rządzić "Prawo i Sprawiedliwość", zaczęto nazywać aresztem "wydobywczym". Człowiek siedział tak długo, aż powiedział to wszystko, na czym zależało śledczym. A pobyt w areszcie, przy całym dobrodziejstwie zasady domniemania niewinności, do przyjemnych nie należy. Mówiąc wprost, los tymczasowo aresztowanego, niczym nie różni się od sytuacji skazanego i odbywającego już karę więźnia. Tymczasem według kodeksu postępowania karnego tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli: 1. zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu; 2. zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo inny w bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. Gdyby te przesłanki były podstawowymi przy stosowaniu aresztu, Polska musiałaby chyba burzyć areszty, ale tak nie jest. Bo w artykule, 258 kpk jest jeszcze paragraf drugi, który głosi, że areszt można zastosować także wtedy, kiedy oskarżonemu zarzuca się przestępstwo, za które grozi, co najmniej 8 lat więzienia, albo w innych sytuacjach surowa kara; a paragraf trzeci głosi jeszcze, że tymczasowe aresztowanie może w y j ą t k o w o nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Pomimo sytuacji, że areszt tymczasowy powinien być stosowany w sporadycznych przypadkach zdaniem środowiska prawniczego jest nadużywany.

Spostrzeżenia takie podziela na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który tylko w ubiegłym roku wydał oprawie 20 orzeczeń zasądzających od rządu RP dla jej obywateli odszkodowania za niesłuszny areszt, Nie ma tygodnia, aby przed Sądem Okręgowym w Poznaniu nie odbywał się proces o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Są to pokłosia tych przypadków, kiedy to sąd uniewinnił oskarżonych. od zarzucanego mu czynu, a on spędził kilka miesięcy, albo i czasami kilka lat, w areszcie tymczasowym. Są to bardzo przykre procesy. Sąd nie ukrywa, że państwo polskie jest biedne i dlatego stosuje jakiś dziwny przelicznik - około 20 złotych za dzień pobytu w areszcie. Rzadko, kiedy podwyższa się tę kwotę w sytuacji, gdy pobyt w areszcie wiązał się z realnymi szkodami na zdrowiu, życiu rodzinnym lub uszczerbku w majątku. Luzie są poniżani i musza wykazać ile zapłacili za lekarza, za operacje, za to, aby ich rodzina mogła godnie żyć. Orzeczenia tutaj są różne i nie ma żadnej reguły.

- Nie zgadzam się z tezą -mówi adwokat Krzysztof, Śmidowicz - aby przypadki tymczasowego aresztowania w poznańskich sadach były nadmierne liczbowo, albo zbyt represyjnie. Chyba pomocny okazał się apel trybunału strasburskiego, bo w mojej praktyce od kilku miesięcy nie dostrzegam, aby areszty były stosowane zbyt pochopnie, albo były zbyt dolegliwe. O zastosowaniu aresztu tymczasowego decyduje w tej chwili sąd. Praktyka taka jest stosowana od 1997 roku, kiedy to w życie wszedł nowy kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Prokuratorzy, którzy do tej pory byli panami losu każdego zatrzymanego nie kryli uszczęśliwienia. - My tylko wnosimy o areszt- mówią prywatnie- decyduje teraz przecież sąd. Niechaj odium spadnie na trybunał. I tak się dzieje. Rzecz charakterystyczna, że sprawy tymczasowego aresztowania powierzano najczęściej asesorom sądowym. Młodym ludziom, którzy jeszcze nie nabrali doświadczenia. Często, zatem dawali wiarę dowodom przedstawianym na posiedzeniu aresztowym, które, gdy doszło do procesu, okazywały się nie mieć jakiejkolwiek wartości. To, dlatego Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegłym roku, że asesorzy nie powinni orzekać w sprawach aresztowych. Czy jednak, kiedy będą o tym decydować wyłącznie sędziowie, będzie lepiej? Śmiem wątpić. Wyroki ETPC w Strasburgu dowodzą, że tymczasowo aresztowani bez jakiejkolwiek potrzeby siedzieli po kilka lat, czekając na proces. Media donoszą o przypadkach, że aresztowany człowiek tylko raz był wzywany do prokuratury, w ciągu wieloletniego oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy.

-Czasami orzeczenia sądu- mówi adwokat Mirosław Dymek- są bulwersujące. To kilka dni temu sąd orzekł areszt wobec dwóch podejrzanych, którzy nie tylko przyznali się do winy, szczegółowo wszystko opowiedzieli, ale i chcą się dobrowolnie poddać karze, na co prokurator wstępnie wyraził zgodę. Pomimo tych przesłanek sąd orzekł trzymiesięczny areszt. Mam nadzieję, że sąd odwoławczy uwzględni moje racje. Warto zastanowić się, czy w każdym przypadku, kiedy grozi surowa kara podejrzany, czy potem oskarżony musi trafiać do aresztu. Specyfiką naszych procesów karnych o zabójstwo jest tzw. polski mord. Typowa sytuacja, kiedy to żona podczas przygotowywania kolacji zaczyna się kłócić z pijanym mężem, a ostatecznym argumentem w sporze staje się nóż w ręku. Owszem grozi za to surowa kara, ale czy rzeczywiście w takiej sytuacji kobieta, najczęściej matka wielu dzieci musi czekać dwa, trzy lata na proces, a jej dzieci w tym czasie muszą trafić do domu dziecka? Czy nie można z pomocą psychologa tak wszystko urządzić, aby matka do czasu jak pójdzie do więzienia, mogła opiekować się swoją rodziną? Doświadczenia kryminalistyczne innych państw dowodzą, że jest to możliwe. Tamtejsze sądy pamiętają, bowiem o tym, że areszt tymczasowy jest przecież najsurowszym środkiem zapobiegawczym.

Można zadać pytanie- mówi adwokat Eugeniusz Michałek - co areszt ma wspólnego ze sprawiedliwością, wszak obowiązuje zasada domniemania niewinności. Nie oszukujmy się jednak. Czasami dla potrzeb śledztwa zastosowanie aresztu tymczasowego jest nie tylko potrzebne, ale i konieczne. Powinno to się jednak odbywać zgodnie z literą i duchem prawa. Nasuwa się refleksja, że praktyka wymiaru sprawiedliwości poszła dalej, aniżeli zalecenia kodeksu postępowania karnego, a sądy zostały poddane zbyt dużej presji ze strony organów ścigania, wspomaganych często przez media i w takiej sytuacji często podejmują decyzje o zastosowaniu tymczasowego aresztu, zapominając, że mogłyby zastosować na przykład poręczenie majątkowe.

Cała nadzieja, zatem w tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przestanie tylko grozić palcem, ale zacznie zasądzać takie kwoty odszkodować za niesłuszny, czy zbędny areszt tymczasowy, żeby nasze orzecznictwo ponownie dorównało europejskim standardom. Na razie areszt tymczasowy zbyt często jest narzędziem w ręku śledczych, aby zmusić osadzonego do składania wyjaśnień. A nie po to przecież instytucja aresztu tymczasowego została powołana do życia.

     
     
Data: 16.10.2009, godzina: 12:11:31. Autor: Kazimierz Brzezicki


Moja kancelaria

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego

Adwokat Roman GiertycH: Szanowne Biuro. Przerażony faktem, że "rozważycie kroki prawne" przeciwko mnie w związku z ujawnieniem Waszej przemiłej


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w