#1 Ładnie przemawiali » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Ładnie przemawiali

W sobotę, 3 października, w największej sali rozpraw Sadu Okręgowego w Poznaniu, odbył się okręgowy konkurs oratorski dla aplikantów prokuratorskich i adwokackich. W komisji konkursowej zasiedli sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Ewa Blumczyńska, adwokat Eugeniusz Michałek ,adwokat Adam Swoboda, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Jarosław Karczmarek i prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Marek Rote.


Tegoroczny konkurs po raz pierwszy odbył się w nowej formule – do tej pory takie zmagania organizowane były osobno dla aplikantów prokuratorskich i adwokackich. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu i Okręgowa Rada Adwokacka postanowiły połączyć konkursy. Dzięki temu w autentycznej sali rozpraw, jak podczas prawdziwego procesu stanęli naprzeciw siebie aplikanci adwokaccy i prokuratorscy, którzy w losowo dobranych parach wygłaszali mowy sądowe dotyczące jednej sprawy.

- Konieczność zmierzenia się z przeciwnikiem twarzą w twarz na sali sądowej była bardzo mobilizująca, ale i stresująca zarazem – mówi Edyta Kowalska-Modryga, aplikantka prokuratorska, która brała udział w konkursie także w zeszłym roku. – Dla aplikanta prokuratorskiego taki konkurs to praktycznie pierwsze wystąpienie na sali sądowej, po raz pierwszy może on przemawiać w todze przed komisją i publicznością. Aplikanci adwokaccy mają natomiast już jakieś doświadczenie, bo w trakcie aplikacji uczestniczą w rozprawach. . Mimo różnic wszyscy uczestnicy konkursu zgodnie stwierdzali, że nowa formuła konkursu jest sprawiedliwa i znacznie ciekawsza dla samych uczestników i publiczności. Kazusy prawne losowane były zaledwie na dzień przed konkursem. Kandydaci mieli, więc praktycznie jeden wieczór na przygotowanie jak najlepszej mowy końcowej. Uczestnicy stosowali rozmaite techniki retoryczne – od bazowania na emocjach słuchaczy, po przywoływanie biblii i ustawodawstwa rzymskiego, w jednej z mów pojawił się nawet cytat ze „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. Zwycięzczynią została Anna Brenk, aplikanta prokuratorska z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald, drugie miejsce zajęła natomiast jej konkursowa oponentka – Małgorzata Mazur z kancelarii adwokackiej adwokat Anny Garbaj. Obie panie wygłosiły mowy końcowe w sprawie o morderstwo. Jury w uzasadnieniu werdyktu oświadczyło, że ideą konkursu jest wyszukiwanie młodych talentów krasomówczych. Oceniano, zatem przede wszystkim retorykę wypowiedzi, kulturę języka oraz ogólne wrażenie, jakie wywoływali przemawiający aplikanci. Mniej ważnymi kryteriami oceny były poprawność kwalifikacji prawnej kazusu oraz logika uzasadnienia wypowiedzi. Nagrodą główną jest udział w ogólnopolskim finale konkursu.

Jednym z jurorów był adwokat Eugeniusz Michałek, którego poprosiliśmy o ocenę konkursu: - Był to pierwszy konkurs w takiej formule. Naprzeciwko siebie stanęli przeciwnicy procesowi prokurator i adwokat, i sądzę, że jest to trafny pomysł. Warunki były maksymalnie zbliżone do realiów sali sądowej. Koledzy aplikanci prokuratorscy oskarżali, koledzy aplikanci adwokaccy bronili. W konkursie wystąpiły trzy pary oskarżycielsko-obrończe. Trzeba przyznać, że nie ujawniły się jakieś szczególne talenty erudycyjne, na miarę rzymskich retorów Kwintyliana, Cycerona, czy innych wielkich mówców historii, ale sam konkurs był dla nas, ludzi szkolących prawników, przeogromną radością albowiem wskazywał na wciąż istniejący ładunek emocjonalny, serce młodzieży do pięknego mówienia. To jest autentyczny pozytyw tego rodzaju konkursów, co jest dowodem, że sztuka mówienia jest nadal żywa, nadal potrzebna i inspirująca do żywej twórczości intelektualnej.

-W tym roku na aplikacje adwokacka dostało się 220 studentów prawa. Kiedyś staną w sali sądowej. Jakiej rady Pan, adwokat znany nie tylko z erudycji i znajomości sztuki erystyki udzieliłby tym młodym ludziom?

- Podstawowa kwestia to dobra znajomość sprawy, przygotowanie do wystąpienia, to znaczy przemyślenie tematu, przemyślenie sposobu prezentacji i sposobu werbalizacji tego wystąpienia a na końcu wzbudzenie w sercu żarliwości, bo jak mówili doświadczeni praktycy sal sądowych:, „Kto sam nie płonie nie zapali drugiego” Żarliwość mówcy połączona ze znajomością meritum sprawy, połączona ze znajomością sposobu prezentacji z cała pewnością przyniesie sukces.

     
     
Data: 16.10.2009, godzina: 15:26:16. Autor: Julia Bednarz


Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w