title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Rekrutacja i selekcja w ZZL

Warsztaty szkoleniowe organizowane przez Lexis Nexis w sferze Zarządzania Zasobami Ludzkimi odbędą się od 18 do 19 sierpnia 2010r. (środa-czwartek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w Warszawie


Cel szkolenia:
Celem niniejszych warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji kandydatów. Zagadnienia ujęte są w ramy zarządzania od strony prawdziwego Kapitału Ludzkiego oraz budowania PR firmy. Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić kompetencje profesjonalnego doradcy personalnego w symulowanych grach i ćwiczeniach. Szkolenie jest nastawione na trening praktycznych umiejętności pozyskiwania kandydatów, przeprowadzania efektywnych rozmów kwalifikacyjnych i świadomego sterowania procesami rekrutacyjnymi wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym.
Osoby docelowe:
Pracownicy działów HR, menedżerowie, Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych pracowników, Osoby, która chcą ugruntować wiedzę i umiejętności z zakresu procesu rekrutacji i selekcji.
Prelegent:
Agnieszka Ludew - Psycholog, trener biznesu, specjalista doradztwa zawodowego i organizacyjnego, specjalista ds. AC/DC, trener umiejętności psychospołecznych certyfikowany przez PTP, trener Szkoły Trenerów. Praktyk w zakresie konstruowania i koordynowania projektów doradczo-szkoleniowych w oparciu o potencjał pracowniczy. Zajmuje się wykorzystaniem systemów kompetencyjnych w budowaniu skutecznych zespołów pracowniczych i usprawnianiu ich funkcjonowania w zależnościach służbowych, w ośrodkach rozwoju i tworzeniu zawodowych ścieżek karier. Realizowała projekty budowy opisów i profili kompetencyjnych stanowisk kierowniczych, kompleksowej oceny kompetencji pracowników, koordynacji działań rekrutacyjnych, badania potencjału trenerów. Publikuje dla wydawnictwa prawniczego, Kadry w Urzędzie, publiczni.pl i Trener Biznesu.
Program: PIERWSZY  DZIEŃ
   9:00 – 11:00 1.Wprowadzenie do tematyki Podstawy procesu rekrutacyjno-selekcyjnego. Prawne obostrzenia procesu rekrutacji. Źródła pozyskiwania kandydatów.
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00  2.Jak odnaleźć idealnego kandydata? – część I .Budowanie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata. Wybór kluczowych wskaźników dopasowania do stanowiska.
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 15:45 3.Jak odnaleźć idealnego kandydata? - część II. Tworzenie skutecznych ogłoszeń o pracę (również jako narzędzie PR). 4.Jak odczytywać informacje od kandydatów? Analiza dokumentów aplikacyjnych. Wstępna rozmowa telefoniczna.
15:45 – 16:00 5.Podsumowanie dnia
DRUGI  DZIEŃ
9:00 – 11:00 6.Jak przeprowadzić efektywną rozmowę kwalifikacyjną? Budowanie sprzyjającej atmosfery spotkania (również jako narzędzie PR). Metody prowadzenia rozmów i wywiadów. Budowanie pytań weryfikujących istotne z punktu widzenia stanowiska kompetencje. Błędy w rozmowie – jak ich uniknąć?
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00 7.Jakie kompetencje warto rozwijać, aby skuteczniej realizować projekty selekcyjne? – część I Analiza własnych mocnych stron i obszarów rozwoju. Postawa osoby rekrutującej a postawa kandydata – wzajemny układ oddziaływań. Techniki komunikacyjne usprawniające przebieg rozmowy.
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 15:45 8.Jakie kompetencje warto rozwijać, aby skuteczniej realizować projekty selekcyjne? – część II Kalibracja zachowań kandydata i wypowiedzi. Minimalizowanie powszechnych błędów w ocenie kandydata. 9.Jak z korzyścią dla firmy zamykać proces selekcyjny? Wybór najlepszego kandydata i przekazanie informacji o chęci zatrudnienia. Przekazywanie informacji zwrotnej pozostałym kandydatom.
15:45 – 16:00 10.Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia.
    Szczegółowy program dostępny na stronie http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/rekrutacja_i_selekcja_zzl.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18.

     
     
Data: 26.07.2010, godzina: 10:55:08.


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats