#1 Jubileusz 100 - lecia Sądu Najwyższego » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Jubileusz 100 - lecia Sądu Najwyższego
W gmach Sądu Najwyższego odbyła się pierwsza część uroczystości odbywających się z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego,w której udział wzięli sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie w stanie spoczynku, a także pracownicy Sądu Najwyższego. Podczas uroczystości wręczone zostały okolicznościowe medale pamiątkowe oraz publikacje:„Historia i
współczesność 2007-2017” (będącą suplementem do Księgi Jubileuszowej 90-lecia Sądu Najwyższego), a także „Sąd Najwyższy 1917-2017: Prezesi, Sędziowie i Prokuratorzy Sądu Najwyższego”.
   W ramach obchodów została otwarta okolicznościowa wystawa pt. „100-lecie Sądu Najwyższego i sądownictwa powszechnego”, która będzie dostępna dla zwiedzających (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00 do końca listopada.
     W piątek 28 września na Zamku Królewskim odbędzie się druga część uroczystości. Informacje dotyczące publikacji wydanych z okazji obchodów Jubileuszu są udostępnione na stronie internetowej poświęconej Jubileuszowi 100-lecia SN.
     Podczas uroczystości głos zabrała Pierwsza Prezes SN..  Oto jej wystąpienie:
 
Sedzia Małgorzata Gersdorf I Prezes Sądu Najwyższego

Szanowni Państwo ! Czuję się szczególnie wyróżniona przez Panią Historię, że jest mi dane przemawiać do Państwa z tego miejsca, jako Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, w dniu symbolicznego stulecia powstania polskiego Sądu Najwyższego. Dzisiejsza data jest świętem całego naszego Państwa: oto bowiem czcimy powstanie pierwszej, polskiej instytucji po 123 latach niewoli narodowej. Wydarzenie inauguracji działalności tzw. sądownictwa królewsko-polskiego w Warszawie – w istocie mające miejsce 1 września 1917 r. – było prawdziwym początkiem zmagań o niepodległość. Twierdzę (a myślę, że nie jestem w tym odosobniona), że gdyby nie ten – z pozoru tak drobny – krok, Polska jako państwo politycznie jednolite nie miałaby w ogóle szans zaistnieć. Zbyt wielkie bowiem były różnice między dzielnicami zaborczymi, i to pod każdym względem: życia gospodarczego, świadomości prawnej oraz uregulowań prawa cywilnego, handlowego i karnego, które tam podówczas obowiązywały. Tak naprawdę to nie wielkie armie podbijają i jednoczą ludzkie serca i umysły w jeden organizm polityczny; tym czynnikiem jest kultura, a w jej ramach – prawo.
     Drodzy Państwo, przygotowując swoje wystąpienie, wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, jaki morał, a więc jakie ważne pouczenie, wynika dla nas, współczesnych Polaków, z tego jubileuszu? Mam w związku z tym dwie, konkretne refleksje. Otóż po pierwsze, dzieje naszego Sądu skłaniają do namysłu nad gotowością poświęcenia własnych interesów dla dobra ogółu. Z niewielkimi wyjątkami, do których należał pierwszy z grona moich poprzedników, StanisławSrzednicki, praktycznie wszyscy pozostali sędziowie, stopniowo powoływani w dwudziestoleciu międzywojennym, byli adwokatami lub pisarzami hipotecznymi.
     Nikt z nich nie zasiadł za stołem sędziowskim dla pieniędzy, bo ich zarobki wielokrotnie przekraczały uposażenie sędziego, a warunki służby na początku były bardzo liche. Podziwiam więc ich bezinteresowne oddanie Polsce i poczucie misji, za które nigdy im nie podziękowano: los Pierwszego Prezesa Władysława Seydy – wybitnego patrioty, w 1929 r. przeniesionego w stan spoczynku pod pretekstem reorganizacji SN, jest aż nadto dobrze znany. Tacy właśnie ludzie – zawsze wierni Rzeczypospolitej, a nie awansom, wpływom i pieniądzom – powinni służyć nam za wzór, i to szczególnie w czasach dla Sądu Najwyższego niełatwych. Po drugie, źródłem dumy, ale i wyzwaniem dla każdego z nas tu obecnych powinno być skupienie w Sądzie Najwyższym sił w polskim środowisku prawniczym najbardziej twórczych, dzięki którym – właściwie z dnia na dzień – mógł on zacząć pełnić rolę „latarni morskiej”, stając się prawdziwym głosem prawa. To było możliwe tylko dzięki ludziom i przez ludzi, którzy w każdej instytucji publicznej są najwyższą wartością.
   Litauer, Namitkiewicz, Mogilnicki – te nazwiska sędziów i zarazem przedstawicieli doktryny prawa są najlepszym dowodem, że nauka nie szkodzi praktyce, raczej przeciwnie – dopiero dzięki nauce praktyka stosowania prawa zyskuje prawdziwą głębię. Kończąc moje wystąpienie, chciałabym zwrócić się w szczególny sposób do Kolegów i Koleżanek Sędziów Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo! Każdy z nas poszukuje własnej drogi zawodowej korzystając z wzorów poprzedników: naszych patronów z aplikacji, starszych kolegów z wydziału lub też postaci historycznych, których – jak widać na pięknej wystawie w kuluarach – w dziejach SN nie brakowało. Te wzorce i ścieżki, które mamy do wyboru, są różne, ale nie zawsze warto wybierać najłatwiejszą z nich. Droga, którą idziemy my, sędziowie, musi być wyboista, bo tak właśnie wygląda rozstrzyganie ludzkich sporów sine ira et studio, kiedy samemu jest się tylko człowiekiem. Będąc sędzią, nie można się nikomu nie narazić – toga to nie ubiór dla ludzi ceniących komfort psychiczny i święty spokój.
     Dlatego proszę: nie zwracajmy uwagi na syrenie śpiewy polityków; nie uciekajmy też od stosowania prawa w formalizm niezrozumiałych, lecz dla każdego wygodnych uzasadnień. Mogą odebrać nam niezależność tego Sądu, mogą zniszczyć gwarancje niezawisłości – ale nikt i nic nie jest w stanie przekreślić naszej niezawisłości wewnętrznej!
     Wzywam, proszę i nawołuję, abyśmy się jej wszyscy trzymali. W przeciwnym razie kiedyś, gdy już nasze postaci zostaną jedynie cienką warstewką tuszu odciśniętego na kartkach papieru, na których wydrukowano nasze postanowienia, wyroki i uchwały, nikt nie wspomni nas z szacunkiem, na jaki we własnych oczach dzisiaj zasługujemy. A więc stosując polskie prawo w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – z odwagą otwórzmy nowe stulecie!
    Wiadomo, że SN funkcjonuje tylko dzięki pracownikom, którzy zabezpieczaja prawidłową pracę SN. Bez pracowników nie byłoby dobrze funkcjonującej instytucji i jej sukcesów. Dlatego przekazuję wielkie podziękowania dla pracowników Administracji, służb finansowych, służb kadrowych, technicznych, komputerowych, ochrony informacji niejawnych, opieki zdrowotnej, ochrony, kierowców i pracowników współpracujących firm.Szczególne ukłony przesyłam Biuru Stu diów i Analiz oraz mojemu sekretariatowi, a także za ostatnie zmagania pragnę wyrazić wdzięczność Biuru Prasowemu i naszemu Kochanemu Rzecznikowi Michałowi Laskowskiemu.

  Sędzia Michał Laskowski jest poznaniakiem.
     Proszę pamiętać, że sama zaczynałam pracę w SN jako nie sędzia i znam trudy tej pracy w każdym wymiarze. I w związku z tym dziękuję Wam za opiekę nad sędziami, bo Wy i wasi poprzednicy zapewniają wielkość tego sądu. I wreszcie szczególne podziękowania kieruję do Ministra Antoniego Cyrana. Wszyscy wiemy, jakie są jego zasługi dla SN i powstania tego budynku. Za przygotowanie tej uroczystości i wystawy oraz wydanie opasłych tomów na temat SN ślę podziękowania Dyrektorowi Krzysztofowi Śledziewskiemu, który jest patriotą SN i wypełnia misję pokazania wielkości SN. Nie byłoby SN bez kadr z ich Dyrektorem (profesjonalnym, ale i dbającym o pracowników i wykłócającym się o ich prawa z I Prezesem). Kadry nas zatrudniają, zwalniają, liczą nagrody jubileuszowe i występują o odznaczenia państwowe. Niestety to ostatnie nie ziści się teraz. Może jednak państwo się doczekacie tego uznania później. Dziękuję za uwagę!
***


   ​Dnia 28 września na Zamku Królewskim odbyła się druga część uroczystych obchodów 100-lecia Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego. W uroczystościach z okazji Jubileuszu wzięli udział byli Prezydenci RP, przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, sądów i trybunałów, uczelni wyższych, korporacji zawodów prawniczych, organizacji i stowarzyszeń, a także sędziowie i pracownicy Sądu Najwyższego. Drugi dzień obchodów jubileuszu rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, która stanowiła symboliczne nawiązanie do wydarzeń sprzed stu lat, kiedy to powołanie sądów królewsko-polskich z Sądem Najwyższym na czele poprzedziła msza św. w Archikatedrze Warszawskiej. Nabożeństwo koncelebrował Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Następnie uroczystości przeniosły się do Zamku Królewskiego, gdzie wystąpienie otwierające spotkanie wygłosiła profesor Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Aby przypomnieć uczestnikom uroczystości atmosferę, w której rodziło się polskie sądownictwo, aktor Olgierd Łukaszewicz odczytał fragmenty przemówień wygłoszonych przed laty przez: dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Stanisława Bukowieckiego; wicedyrektora Departamentu Sprawiedliwości Wacława Makowskiego, a także przemówienia wygłoszonego w dniu 14 grudnia 1917 r. podczas pierwszego posiedzenia publicznego królewsko-polskiego Sądu Najwyższego przez Pierwszego Prezesa tego Sądu Stanisława Pomian-Srzednickiego. List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezedenta RP. Następnie głos zabrali dostojni goście: Małgorzata Kidawa Błońska, Wicemarszałek Sejmu; Barbara Dolniak, Wicemarszałek Sejmu; Priit Pikamäe, Prezes Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej oraz Prezes Sądu Najwyższego Estonii; Nuria Diaz Abad, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa; prof. dr hab. Marek Safjan, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, który odczytał List od Koena Lenaertsa Prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE; prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; prof. UW dr hab. Leszek Bosek, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia; Sławomir Pałka, przedstawiciel KRS, Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie; Jerzy Turzewski, Członek Związku Powstańców Warszawskich. Dr. hab. Robert Jastrzębski wygłosił wykład, w którym przedstawił genezę, a także organizację i działalność Sądu Najwyższego na przestrzeni minionego wieku.
    W kolejnym wystąpieniu, dr. hab Ryszard Piotrowski opowiadał o tym, jaką rolę odgrywają sądy najwyższe w ustroju demokratycznym. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień profesor Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wręczyła przybyłym gościom okolicznościowe medale pamiątkowe oraz księgi wydane z okazji Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego i sądownictwa powszechnego. Uroczystości z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego na Zamku Królewskim zakończył recital fortepianowy w wykonaniu Janusza Olejniczaka.
     
     
Data: 29.09.2017, godzina: 09:55:00.


Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.

Profesor Marcin Matczak: Prezydent RP i prawnik z doktoratem nie uznaje przepisów prawa UE za przepisy obowiązujące w Polsce, dlatego twierdzi,

Prof. Marek Safjan: Sąd Najwyższy miał obowiązek zadać te pytania . Polski Sąd Najwyższy postąpił dokładnie tak jak powinien, stosując zabezpieczenie.

Draginja Nadażdin szefowa polskiego oddziału Amnesty International: nasz protest  wykorzystuje się to do dyskredytowania  Amnesty International,

Sędzia Waldemar Żurek: Wbrew mojej woli Dagmara Pawełczyk-Woicka, mianowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego Sądu Okręgowego


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w