title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

O dostęp do legalnej aborcji w Polsce
Komitet Ministrów Rady Europy na wrześniowej sesji poprosił polskie władze o podjęcie kroków, które umożliwią kobietom efektywny dostęp do legalnej aborcji w Polsce, w szczególności w przypadkach, gdy do zapłodnienia doszło wskutek przestępstwa. Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy: Komitet Ministrów to organ Rady Europy
 między innymi monitorujący wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez władze państw członkowskich. Podczas sesji trwającej od 19 do 21 września 2017 r. zajmował się jedną ze spraw przegranych przez Polskę dotyczącą braku dostępu do legalnej aborcji – P. i S. przeciwko Polsce. Komitet Ministrów zwrócił się do władz polskich w sprawie dalszych prac nad zapewnieniem kobietom dostępu do rzetelnych i kompleksowych informacji o możliwości skorzystania z przysługującego prawa do legalnego zabiegu aborcji, co w szczególności ma dotyczyć sytuacji, w których ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. W tym kontekście Komitet poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób władze polskie mają zapewnić kobietom dostęp do informacji o warunkach przerwania ciąży w sytuacji, gdy badający je lekarz powoła się na klauzulę sumienia. Co więcej, Komitet poprosił o informacje dotyczące ogólnej dostępności zabiegu przerywania ciąży w Polsce w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a także o sprawach, w których podjęte zostały kroki prawne przeciwko lekarzom, którzy wbrew posiadanym kontraktom z NFZ nie realizują pełnego zakresu świadczeń wynikającego z tych umów.
    Oznacza to, że Komitet Ministrów Rady Europy nadal będzie monitorował wykonanie wyroku w sprawie P. i S. przeciwko Polsce. HFPC: Odwołanie od decyzji lekarza wciąż zbyt sformalizowane Helsińska Fundacja Praw Człowieka przed sesją Komitetu przesłała do niego wystąpienie, w którym podkreśliła, że w Polsce nadal brakuje mechanizmów gwarantujących kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawem zabiegu przerwania ciąży.
    HFPC zaznaczyła, że nie doszło do żadnych zmian prawnych w tym zakresie. Natomiast obecnie istniejąca procedura złożenia sprzeciwu wobec orzeczenia lub opinii lekarza, który odmawia wykonania aborcji, jest zbyt sformalizowana i nie zapewnia, że ostateczna decyzja zapadnie przed upływem terminu, w którym dopuszczalne jest przerwanie ciąży. Ponadto w swoim stanowisku HFPC zaznaczyła, że nie odnosi się do obecnego kształtu przepisów, które wskazują, kiedy dopuszczalne jest przerwanie ciąży, ale jedynie do aspektów proceduralnych, które mają zagwarantować kobietom skorzystanie z aborcji, gdy są do tego uprawnione zgodnie z polskim prawem.
   Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy oraz secyzja Komitetu Ministrów w sprawie monitorowania sprawy P. i S. przeciwko Polsce dostępnae są na stronie HFPC.
     
     
Data: 04.10.2017, godzina: 08:50:48.


Moja kancelaria

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" zapewnia, że Kościół nie miesza się do polityki.

Prezesi trybunałów konstytucyjnych Francji i Niemiec przestrzegają przed "niszczeniem państwa prawa" oraz mówią o "upadku demokracji w UE" 

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM


Biskup Tadeusz Pieronek z nieukrywaną dezaprobatą wyraża się o obecnych poczynaniach rządzących. Nawiązując

Najgorętsza oredowniczka PiS prof. J. Staniszkis mówi dla "Wprost" - Odbywa się teraz coś bardzo niebezpiecznego,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek

To koniec Sądu Najwyższego. Zostanie nam organ o nazwie "Sąd Najwyższy" mówi sędzia  Michał Laskowski, rzecznik SNRubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie zaskoczył mnie wpis Kataryny, która po samospaleniu nieznanego mężczyzny przed Pałacem Kultury napisała: "Takie zdarzenia należy raczej rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych". W takich sytuacjach niestety zawsze znajdzie się jakaś Kataryna, która zdesperowanego patriotę wyśle do psychiatry. Mogę się założyć, że do Kataryny dołączą inni "chłodni obserwatorzy", którzy zapewnią widzów "Wiadomości", że to smutna tragedia człowieka chorego,

Każdy/każda z nas jest – w opinii rządzącej partii – starszy o dziewięć miesięcy. Rząd Polski w skierowanej do ONZ opinii, dotyczącej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, na ośmiu stronach bitego tekstu domagał się radykalnego ograniczenia praw kobiet. Polki w przeciwieństwie do Europejek mają rodzić bez względu na gwałty, kazirodztwo, cierpienia, zagrożenia własnego życia, uszkodzenia płodu etc. Taka jest wola PiS.
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.