title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Sutenerzy z agencji oskarżeni
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Karolinie P. pseudonim Czekolinda oraz 11 innym osobom związanym z przestępczą działalnością prowadzoną w agencji towarzyskiej Rasputin w Warszawie. Karolina P. oraz jej partner Norbert K. zostali oskarżeni o kierowanie (Karolina P.

w okresie od grudnia 2014 roku do końca października 2016 roku, zaś Norbert K. w okresie od grudnia 2014 roku do lutego 2016 roku) na terenie Warszawy zorganizowaną grupą przestępczą. Jej celem było popełnianie przestępstw polegających na ułatwianiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, uprawiania prostytucji i czerpaniu korzyści majątkowych z nierządu przez kobiety. Świadczyły one usługi seksualne w agencji Rasputin mieszczącej się w budynku przy ul. Wiertnicznej w Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 258 par. 3 kodeksu karnego. Prokurator oskarżył ich także o sprzedaż bez wymaganego zezwolenia napojów alkoholowych w lokalu agencji (art. 43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), a także czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, przy czym ustalono, iż podejrzani z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodów (art. 204 par. 2 kodeksu karnego i art. 65 par. 1 kodeksu karnego). Ponadto Karolinie P. zarzucono przyjmowanie i przekazywanie środków płatniczych pochodzących z przestępstw polegających na czerpaniu korzyści majątkowych z nierządu oraz sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia. Chodzi o przestępstwo prania brudnych pieniędzy z art. 299 par. 1 i 6 kodeksu karnego. Dziesięć innych osób zatrudnionych bądź współpracujących z agencją, w tym ochroniarze, obsługa baru, osoby pośredniczące w pobieraniu i przekazywaniu opłat za usługi seksualne, zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji (art. 258 par. 1 kodeksu karnego) oraz o czerpanie korzyści majątkowych z nierządu (art. 204 par. 2 kodeksu karnego).
ZABEZPIECZONO MAJĄTEK SPRAWCÓW
    Na poczet grożących kar oraz kwot stanowiących przepadek korzyści majątkowych osiągniętych w wyniku popełnionych przestępstw, prokurator dokonał na mieniu oskarżonej Karoliny P. zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Zabezpieczono pieniądze, nieruchomości oraz samochód osobowy marki Audi A7. Zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę prawie 1,5 milionów złotych dokonano także na mieniu innych oskarżonych, w tym Norberta K., Henryka D., Wioletty D. oraz Marzeny K. CO NAJMNIEJ 4,5 MILIONA ZŁOTYCH KORZYŚCI W toku śledztwa ustalono, że agencja towarzyska Rasputin rozpoczęła funkcjonowanie w grudniu 2014 roku w lokalu przy ul. Wiertniczej w Warszawie. Uruchomienie agencji poprzedziła akcja promocyjna na terenie ulic Warszawy, zachęcająca do skorzystania z oferty firmy, zarejestrowanej później jako „Choco Event”. Przez cały okres działalności agencji pracowało w niej od kilkunastu do kilkudziesięciu kobiet miesięcznie. Były one narodowości: polskiej, ukraińskiej, białoruskiej i innych. W agencji funkcjonowały terminale płatnicze umożliwiające zapłatę kartą za usługi oraz napoje z baru. W okresie działalności agencji osoby ją prowadzące uzyskały korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4,5 miliona złotych. Taka kwota wpłynęła na rachunki bankowe Karoliny P. z tytułu prowadzonej działalności. GROŻĄ KARY DO 15 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI
     Sposób funkcjonowania agencji towarzyskiej Rasputin wskazuje, że kierujące nią osoby, a także ochroniarze, barmanki i kierowcy, działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu osiąganie korzyści majątkowych z prostytucji. Działaniami grupy kierowali Karolina P. i do pewnego czasu Norbert K. Zarządzali oni agencją, przyjmowali osoby do pracy, określali wykonywane przez poszczególne osoby zadania, a także decydowali o podziale zysków pomiędzy członków grupy. Pozostałe osoby zatrudnione jako barmanki i ochroniarze wykonywały polecenia kierujących grupą. Mieli przy tym pełną świadomość, że ich działanie stanowi ułatwianie prostytucji oraz tego, że osiągane przez nich zyski pochodzą z usług seksualnych świadczonych przez zatrudnione w agencji kobiety. Śledztwo w przedmiotowej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Warszawie. Głównym oskarżonym, którym zarzucono popełnienie kilku przestępstw, grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa
     
     
Data: 09.10.2017, godzina: 06:44:00.


Moja kancelaria

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" zapewnia, że Kościół nie miesza się do polityki.

Prezesi trybunałów konstytucyjnych Francji i Niemiec przestrzegają przed "niszczeniem państwa prawa" oraz mówią o "upadku demokracji w UE" 

Magda Jethon rozmawia prof. Ewą Łętowską o reformie wymiaru sprawiedliwości dokonywanej  przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dalej trwa walka o sądy mówił w "Poranku Radia TOK FM"sędzia Waldemar Żurek  rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej.


Prof. Marek Safjan b.prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunalu Sprawiedliwości w Luksemburgu, gościl w TOK FM


Biskup Tadeusz Pieronek z nieukrywaną dezaprobatą wyraża się o obecnych poczynaniach rządzących. Nawiązując

Najgorętsza oredowniczka PiS prof. J. Staniszkis mówi dla "Wprost" - Odbywa się teraz coś bardzo niebezpiecznego,

Tacy ludzie jak Frasyniuk i Wałęsa, a nie Kaczyński, poświęcając swoją wolność, doprowadzili do przemian – mówi prof. Monika Płatek

To koniec Sądu Najwyższego. Zostanie nam organ o nazwie "Sąd Najwyższy" mówi sędzia  Michał Laskowski, rzecznik SNRubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie zaskoczył mnie wpis Kataryny, która po samospaleniu nieznanego mężczyzny przed Pałacem Kultury napisała: "Takie zdarzenia należy raczej rozpatrywać w kategoriach psychiatrycznych". W takich sytuacjach niestety zawsze znajdzie się jakaś Kataryna, która zdesperowanego patriotę wyśle do psychiatry. Mogę się założyć, że do Kataryny dołączą inni "chłodni obserwatorzy", którzy zapewnią widzów "Wiadomości", że to smutna tragedia człowieka chorego,

Każdy/każda z nas jest – w opinii rządzącej partii – starszy o dziewięć miesięcy. Rząd Polski w skierowanej do ONZ opinii, dotyczącej Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, na ośmiu stronach bitego tekstu domagał się radykalnego ograniczenia praw kobiet. Polki w przeciwieństwie do Europejek mają rodzić bez względu na gwałty, kazirodztwo, cierpienia, zagrożenia własnego życia, uszkodzenia płodu etc. Taka jest wola PiS.
Porady, Listy, Komunikaty

V Europejski Kongres Mobilności Pracy odbędzie się 20-21 listopada w Krakowie. To największa europejska konferencja

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych,

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia we wrześniu i październiku.