title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Trwa rotacja prezesów sądów
Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku w kolejnych apelacjach. Trwająca analiza szerokiego zakresu czynników wpływających na całościową ocenę jakości pracy wykazała w wielu przypadkach niską efektywność. Ze względu na potrzebę poprawy sprawności sądów

dokonano zmian kadrowych.
   Z oceny tej wynika, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu znalazł się na ostatniej pozycji spośród wszystkich sądów apelacyjnych w Polsce pod względem opanowania wpływu spraw karnych. To oznacza, że w sądzie tym szybko rosną zaległości. Zajął też dalekie, trzecie od końca miejsce, jeśli chodzi o średni czas trwania niezałatwionych spraw karnych. Z kolei Sąd Okręgowy w Lublinie jest przedostatni w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych. Zajął też dalekie miejsca w zestawieniach poszczególnych wskaźników: jest 44. pod względem średniego czasu trwania postępowania, 43. pod względem średniego czasu trwania spraw niezałatwionych i 39. pod względem czasu trwania postępowania w sprawach karnych. Na 42. pozycji w rankingu sądów okręgowych ogółem znalazł się Sąd Okręgowy w Radomiu. Sąd ten nie radzi sobie ze sprawami karnymi – jest na 41. pozycji, a także z opanowaniem wpływu tych spraw – 42. miejsce. Równie źle pod tym względem wypada Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – zajął 40. miejsce pod względem odsetka merytorycznego załatwienia spraw karnych, niewiele wyżej – jest 38. - pod względem wskaźnika opanowania wpływu spraw karnych.
     Biorąc pod uwagę szeroki zakres czynników wpływających na ocenę jakości pracy, niesatysfakcjonujące wyniki ma też Sąd Okręgowy w Słupsku, który w I półroczu 2017 r. jest 33. w rankingu sądów okręgowych pod względem wskaźnika opanowania wpływu i 35. w rankingu odsetka spraw karnych merytorycznie rozpoznanych.
     W celu zwiększenia efektywności sądów wprowadzono zmiany na stanowiskach ich prezesów i wiceprezesów. Nowym prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dniem 19 grudnia 2017 r. został doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie karnym sędzia Konrad Wytrykowski. Jego wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje podkreśliła Krajowa Rada Sądownictwa przy wniosku do Prezydenta RP o powołanie go na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy. Sędzia Wytrykowski pełnił także funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Legnicy, a wcześniej przewodniczył wydziałowi karnemu. Przez kilka lat był również członkiem władz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia". Sędzia Wytrykowski zastąpił na stanowisku prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzię Grażynę Szyburską-Walczak. Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dniem 19 grudnia 2017 r. został sędzia Dariusz Kliś, dotychczasowy wiceprezes Sądu Rejonowego w Lubaniu. Z funkcji prezesa jeleniogórskiego sądu okręgowego odwołano sędziego Wojciecha Domaszko. Z dniem 19 grudnia funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku objął sędzia Andrzej Michałowicz, dotychczasowy prezes Sądu Rejonowego w Miastku. Zastąpił sędziego Dariusza Ziniewicza. Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu – na miejsce sędziego Stanisława Jaźwińskiego – z dniem 19 grudnia 2017 r. została powołana sędzia Marta Łobodzińska, dotychczasowa prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie z dniem 19 grudnia 2017 r. został sędzia Krzysztof Niezgoda, w przeszłości wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin Zachód. Z funkcji prezesa odwołano z dniem 18 grudnia 2017 r. sędziego Jerzego Rodzika. Z dniem 19 grudnia 2017 r. prezesem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim został sędzia Stanisław Tomasik, który zastąpił sędzię Mariolę Mastalerz. Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników wraz z całościową analizą efektywności pracy wykazują, że nie najlepiej radzi sobie także grupa sądów rejonowych. Sąd Rejonowy w Radomiu zajął 301. miejsce w ogólnym rankingu wszystkich sądów rejonowych w Polsce. Jest też 297. pod względem średniego czasu trwania postępowań. Z kolei Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ma niski odsetek spraw cywilnych załatwionych merytorycznie, co daje mu dopiero 308. pozycję w tym zestawieniu. Natomiast Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej znalazł się na 302. pozycji w ogólnym rankingu wszystkich sądów rejonowych, jest też 293. pod względem wskaźnika opanowania wpływu i 282. pod względem średniego czasu trwania postępowań. Słabe wyniki mają także sądy rejonowe: w Jeleniej Górze (270. pod względem wskaźnika opanowania wpływu), w Dąbrowie Górniczej (232. pod względem rankingu ogólnego w sprawach cywilnych), w Słupsku (296. w ogólnym rankingu średniego czasu trwania postępowań), w Olsztynie (271. pod względem średniego czasu postępowania), w Piotrkowie Trybunalskim (218. pod względem średniego czasu trwania spraw), w Tomaszowie Mazowieckim (277. pod względem średniego czasu trwania spraw), w Kluczborku (239. pod względem średniego czasu trwania spraw) oraz w Starachowicach (208. pozycja pod względem wskaźnika opanowania wpływu). Z dniem 19 grudnia 2017 r. nowymi prezesami zostali powołani: w Sądzie Rejonowym w Starachowicach - sędzia Marcin Kotulski, w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - sędzia Magdalena Mroczkowska, w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - sędzia Patryk Poniatowski, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – sędzia Małgorzata Tracz, w Sądzie Rejonowym w Lęborku - sędzia Katarzyna Wesołowska, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - sędzia Maciej Nawacki, w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód - sędzia Edyta Birut, w Sądzie Rejonowym w Radomiu - sędzia Beata Michalska, w Sądzie Rejonowym w Prudniku - sędzia Loreta Juchniewicz, w Sądzie Rejonowym w Oleśnie - sędzia Marek Nowosiński, w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - sędzia Małgorzata Pawlicka, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - sędzia Piotr Koćmiel, w Sądzie Rejonowym w Radomsku – sędzia Anna Strzelczyk oraz w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim – sędzia Magdalena Sasin- Domińczak.
 Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
     
     
Data: 19.12.2017, godzina: 11:17:00.


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats