Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Cudzoziemiec nie ma się dobrze

Cudzoziemiec nie ma się dobrze

Na temat sytuacji cudzoziemców przebywających w Polsce wspólny komunikat wydali Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Spraw Wewnętrznych, którzy chcą jak najszybciej doprowadzić do zmian w funkcjonowaniu Ośrodków Strzeżonych dla Cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną. Jest to pokłosie protestów głodowych.
W związku z protestami głodowymi cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych, jesienią br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadziło kontrolę w tych placówkach. W wizytach brali udział przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. W tym samym czasie szereg wizytacji w ośrodkach przeprowadzili pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich efektem było m.in. skierowanie przez Rzecznika wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących kontroli osobistej cudzoziemców przeprowadzanej przez straż graniczną w ośrodkach strzeżonych.
Zebrane informacje i wnioski Rzecznik przekazał również Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Zwrócił w nich uwagę na trudne, porównywalne do więziennych, warunki bytowe w ośrodkach (zwłaszcza w Lesznowoli). Podkreślił też wyraźną konieczność zniesienie detencji wobec dzieci cudzoziemców. Ponadto wskazał na brak alternatywnych ? w stosunku do detencji ? środków zabezpieczających przebieg postępowania administracyjnego oraz zgłosił wątpliwości dotyczące trybu ustanowienia porządku wewnętrznego w ośrodkach i wynikającego z tego obowiązku sprzątania (chodzi o wykroczenia poza upoważnienie ustawowe).
Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Spraw Wewnętrznych pragną podkreślić, że prowadzą stały dialog w kwestiach związanych z sytuacją osób przebywających w Ośrodkach Strzeżonych dla Cudzoziemców. Ich zdaniem, waga tej sprawy i potrzeba bezwzględnego respektowania praw człowieka wymagają sprawnego współdziałania różnych organów i instytucji państwa. Dlatego do debaty na ten temat chcieliby zaprosić wszystkie zainteresowane strony: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli środowisk cudzoziemców, obywateli.
W drugiej połowie stycznia 2013 roku w siedzibie MSW planowane jest zorganizowanie dużego spotkania poświęconego sytuacji cudzoziemców w Polsce.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …