Strona główna / Szczypta soli / Ćwierćwiecze urzędu RPO

Ćwierćwiecze urzędu RPO

Sądziłem, że dzięki 25 rocznicy przyjęcia przez Sejm ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w telewizji pojawi się jedna z najmądrzejszych kobiet w Polsce, doskonały prawnik, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pierwszy rzecznik Praw Obywatelskich ? prof. Ewa Łętowska, powołana na tą funkcje jeszcze za czasów PRL, i, jak się okazało, powołana na urząd spełniający się doskonale również za czasów RP, ale rocznica przeszła, pomimo obrad Sejmu, prawie niezauważona. Równo ćwierć wieku temu – 15 lipca 1987 r. – Sejm PRL przyjął ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wyznaczono mu zadanie interweniowania w wypadku naruszania wolności obywatelskich przez administrację państwową. Urząd stał się jednym z filarów polskiej demokracji. Zgodnie z zapisami polskiej konstytucji z 1997 r. RPO stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w ustawie zasadniczej i przepisach. „Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie” – głosi konstytucja. Konstytucyjnie zagwarantowano też, iż „każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej”.
O dorocznym sprawozdaniu RPO, prof. Ireny Lipowicz, piszemy obok. Z okazji rocznicy warto przypomnieć nazwiska następców prof. Ewy Łętowskiej Prof. Ewa Łętowska, wybrana w listopadzie 1987 r. na pierwszego RPO rozpoczęła działalność od początku 1988 r. Kolejnymi osobami pełniącymi funkcję RPO były: prof. Tadeusz Zieliński (1992-1996), prof. Adam Zieliński (1996 – 2000), prof. Andrzej Zoll (2000 – 2006) i dr Janusz Kochanowski (2006 – 2010), który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Obecnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest prof. Irena Lipowicz.
Oprócz biura RPO w Warszawie funkcjonuje obecnie także trzech pełnomocników terenowych Rzecznika w: Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. W kwietniu ruszyła bezpłatna infolinia RPO dla osób zwracających się po pomoc lub poradę. Działa ona od poniedziałku do piątku pod numerem 800 676 676. Można na nią dzwonić zarówno z telefonów stacjonarnych jak i z czterech głównych sieci komórkowych.

Sprawdź także

Czy inwalidzi zagłosują

Nadal nie wszystkie lokale wyborcze są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  Przed …