Finansowanie pomostowe

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną: Igora Tuleyi – zawieszonych od 2 miesiący, Beaty Morawiec – zawieszona od trzech miesięcy, Pawła Juszczyszyna – zawieszonego od roku.

„Zwróciliśmy się do wszystkich sędziów o powstrzymywanie się od wyznaczania rozpraw w tym dniu i każdym kolejnym 18. dniu miesiąca” – mówi rzecznik prasowy Iustitii Bartłomiej Przymusiński. „Akcja ma z założenia charakter akcji narastającej, gdyż jeśli ktoś nie mógł jeszcze w styczniu odwołać rozpraw, to już w lutym, marcu itd. Ich po prostu nie wyznaczy. Chodzi o to, aby na tej formie protestu nie ucierpieli obywatele” – podkreśla rzecznik Iustitii. „Już w styczniu rozpraw powinno być mniej, niż zwykle, a w kolejnych miesiącach liczymy na coraz większy zasięg protestu.”

 „Efekt działań Ministerstwa Sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobry jest taki, że czas trwania postępowań wydłużył się o 38%, a sędziowie niewygodni dla polityków są usuwani. Zbigniew Ziobro nie oferuje więc Polakom nic, upolityczniając sądy na skalę niespotykaną. To zaraz może okazać się ogromnym problemem dla poszkodowanych skutkami lockdownu, protestujących czy broniących wolności słowa – jeśli ich sprawy mieliby rozpoznawać polityczni nominaci, a nie niezależni sędziowie” – mówi prezes Iustiti prof. Krystian Markiewicz.

W ramach akcji Stowarzyszenie planuje także pojawienie się plakatów i banerów w sądach oraz na ulicach miast całej Polski.

O g. 19 odbędzie się międzynarodowe webinarium z sędziami z całej Europy. W czasie tego wydarzenia wyświetlony będzie film Marsz Tysiąca Tóg.

 Trwa również Sztafeta dla Praworządności, której finał przewidziano na 20 stycznia. W jej ramach uczestniczy (prawnicy z całej Europy) przebiegną niemal 3 000 km.

Sprawdź także

I.Tuleya z immunitetem

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że sędzia Igor Tuleya ma immunitet i cały czas może …