Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Czekamy na nowego Kopernika

Czekamy na nowego Kopernika

Piątego marca br. Sejm w drodze ustawy wyraził zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy zawartej z Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO). Umowa z ESO została podpisana w Warszawie 28 października 2014 r. Organizacja ta została powołana konwencją w 1962 r. Jej zadaniem jest m.in. projektowanie, tworzenie oraz obsługiwanie urządzeń służących do naziemnych obserwacji astronomicznych. ESO jest obecnie największym i najnowocześniejszym obserwatorium astronomicznym na świecie, prowadzącym badania w trzech ośrodkach w Chile. Polska od lat odnosi sukcesy w dziedzinie astronomii m.in. w zakresie nowych odkryć oraz publikacji. Jednocześnie polscy naukowcy nie mieli do tej pory pełnego dostępu do instrumentów czy programów badawczych ESO. Członkostwo w tej organizacji umożliwi np. korzystanie z ich urządzeń badawczych, stypendiów, opracowań technicznych i patentów. Polacy będą mogli być też członkami gremiów kierowniczych oraz decyzyjnych, a polscy przedsiębiorcy będą mogli uczstniczyć w przetargach ogłaszanych przez ESO. Prezydent podpisał ustawę 10 kwietnia br. Wchodzi ona w życie 5 maja br. Dz.U. 2015 poz. 550

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …