Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Czy straż miejska może oskarżać

Czy straż miejska może oskarżać

W dniu 30 września br. (godz.10.00, sala C) Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w składzie siedmiu sędziów rozpozna zagadnienie prawne, sygn. akt I KZP 16/14, przedstawione do rozpoznania przez sklad trzech sędziów SN, dotyczące uprawnień straży gminnych (miejskich) do występowania w roli oskarżyciela publicznego. Tego samego dnia będą rozpoznane zagadnienia prawne Tego samego dnia będą rozpoznane zagadnienia prawne dotyczące tego samego problemu ? w składach 3-osobowych w trzech innych sprawach.
Sprawy te dotyczą wykroczeń w postaci niewskazania przez właściciela pojazdu osoby kierującej, najczęściej w przypadku zarejestrowania pojazdu przez fotoradar.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …