Dane osobowe na wokandzie

We wcześniejszych wystąpieniach kierowanych do ministra sprawiedliwości Rzecznik wskazywał na dwa aspekty sporządzania wokand sądowych które prowadziły do naruszenia prawa do prywatności. Ten stan uległ jednak zmianie dzięki nowej regulacji zawartej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r., przewidującej utajnieniedanych osobowych. W dalszym ciągu pozostał jednak nierozwiązany problem, rangi aktu prawnego, w którym uregulowane zostały zasady przetwarzania danych osobowych na wokandzie sądowej.
Zdaniem Rzecznika treść wokandy i sposób jej udostępniania powinien zostać uregulowany w ustawie bądź rozporządzeniu wydanym na podstawie ? wymaganego konstytucyjnie ? szczegółowego upoważnienia dotyczącego tej materii. Rzecznik podkreślił, że konstytucyjne standardy wskazują na prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym i nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
Rzecznik ponownie zwrócił się do ministra sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska i podjęcie działań zmierzających do dostosowania regulacji do standardów zawartych w Konstytucji.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …