Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Delegacja do ministerstwa

Delegacja do ministerstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych
? w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości ? do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Prawa Gospodarczego. We właściwości Wydziału pozostają sprawy z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, a także zagadnień ogólnego prawa gospodarczego. Sędziowie zainteresowani delegacją są proszeni o kontakt telefoniczny/mailowy z panią Katarzyną Bombicką-Kapuścińska, koordynatorem pracy Wydziału, tel. (22) 52 12 229, kapuscinska@ms.gov.pl

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …

Strona główna / Listy / Delegacja do ministerstwa

Delegacja do ministerstwa

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów i prokuratorówzainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oferta skierowana jest do sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych orzekających w sprawach karnych oraz do prokuratorów prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Szczególnie poszukiwani są kandydaci, którzy specjalizują się w zagadnieniach dotyczących postępowań karno-odwoławczych.
Osoby zainteresowane delegacją proszone są o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres Wolosz@ms.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-52-12-258. Rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Ministerstwo Sprawiedliwości nie refunduje kosztów dojazdu kandydatów na rozmowę.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …