Finansowanie pomostowe

Diagnozowanie arbitrażu

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan ma zaszczyt zaprosić na Konferencję ?Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian?, która odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Konferencja będzie doskonałą okazją do spotkania całego środowiska arbitrażowego w Polsce.Jej celem jest omówienie obecnego stanu prawnego z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej oraz przede wszystkim pożądanych kierunków zmian, które miałyby w założeniu zwiększenie konkurencyjności naszego prawa arbitrażowego w zestawieniu z innymi systemami prawnymi na Świecie. Wprowadzeniem do dyskusji będzie publikacja ?Diagnoza Arbitrażu? – przygotowana przez zespół autorów pod egidą Sądu Arbitrażowego Lewiatan analiza polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczącego sądownictwa polubownego, którą otrzyma każdy uczestnik konferencji. Konferencja ma służyć wymianie i zebraniu poglądów całego środowiska arbitrażowego i stać się podstawą dla sformułowania postulowanych zmian legislacyjnych, które zostaną następnie przekazane organom władzy publicznej w formie ?Białej Księgi?. W ramach przygotowań do Konferencji serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej istniejących obszarów dyskusyjnych, dotychczas zidentyfikowanych problemów i proponowanych zmian.
Konferencja organizowana jest pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości. Partnerami Konferencji są również: Sąd Arbitrażowy ds. Domen Internetowych przy PIIT, Instytut Allerhanda, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia?, ICC Polska, Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Partnerami akademickimi Konferencji zostały: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …