Strona główna / Aktualności / Dla kogo Krajowy Rejestr Karny

Dla kogo Krajowy Rejestr Karny

Artykuły pt. ?Sędziowie chcą dostępu do rejestru skazanych? oraz ?Sędziowie karni chcą dostępu online do rejestrów?, opublikowane w ?Rzeczpospolitej? oraz ?Dzienniku Gazecie Prawnej?, skłoniły Ministerstwo Sprawiedliwości do wyjaśnienia. Przypomnijmy,że poprawny także zamieszczał stanowisko sędziów oraz SSP Iustitia o umożliwienie im dostępu do KRK. Krajowy Rejestr Karny jest rejestrem zamkniętym, bowiem gromadzi dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie ? czytamy w wyjaśnieniu resortu – W związku z tym tryb uzyskiwania informacji z KRK wynika z przepisów prawa normujących przetwarzanie i ochronę takich danych. Szczegółowe zasady pozyskiwania informacji z KRK określa ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i przepisy wykonawcze do niej.
Biuro Rejestru od chwili zbudowania systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego – od czerwca 2001 r. rozbudowuje go w ślad za zmieniającymi się przepisami prawa. W celu ułatwienia dostępu do danych gromadzonych organom wymiaru sprawiedliwości, prokuratorom i innym uprawnionym podmiotom, Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem utworzył dotychczas 115 Punktów Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych i prokuraturach, połączonych elektronicznie z systemem teleinformatycznym KRK, w których można uzyskać zaświadczenia z KRK. Biuro Rejestru dysponuje możliwościami technicznymi uruchomienia kolejnych punktów informacyjnych, jeżeli zainteresowane sądy złożą odpowiedni wniosek do Ministerstwa.
Za pośrednictwem Biura Informacyjnego organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania mogą także uzyskać informację z rejestrów karnych państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu uruchomionej 27 kwietnia 2012 r. platformy do wymiany informacji European Criminal Records Infirmation System (ECRIS). Wspólne prace Biura Rejestru z Komisją Europejską oraz pozostałymi państwami członkowskimi trwały od 2007 roku. Biuro Rejestru pracuje nad nowymi rozwiązaniami prawnymi i informatycznymi gwarantującymi szybszy dostęp do danych zgromadzonych w KRK.
Od 2010 r. w ramach projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ?Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego? Biuro przygotowało rozwiązania prawne i projekt rozwiązania technicznego, które pozwolą uprawnionym podmiotom zwracać się o informacje do KRK drogą elektroniczną i tą samą drogą, niezwłocznie uzyskiwać odpowiedzi. Na ten cel Ministerstwo Sprawiedliwości pozyskało środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wejście w życie niniejszych rozwiązań planowane jest na 1 stycznia 2014 r. Nadto, Biuro KRK pracuje nad przyspieszeniem przesyłu dokumentów podlegających rejestracji w KRK pomiędzy sądami powszechnymi i KRK. Na ten cel Biuro KRK uzyskało w 2010 r. środki finansowe z UE w ramach projektu ?Dostosowanie Krajowego Rejestru Karnego do wymiany informacji w ramach Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)?.
Aktualnie trwają prace nad rozwiązaniami informatycznymi, a projekt założeń do nowelizacji ustawy o KRK w tym zakresie, 16 sierpnia 2012 r. przesłany został do Rady Ministrów celem rozpatrzenia. Planowany termin wejścia w życie niniejszego rozwiązania to 30 czerwca 2013 r. Obecnie Biuro analizuje przepisy unijne i krajowe pod kątem umożliwienia bezpośredniego dostępu sędziom i prokuratorom do danych gromadzonych w KRK.
Grażyna Nowak-Szulejewska
Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …