Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dla kogo więzienne hostele

Dla kogo więzienne hostele

Przy więzieniach mają zostać wybudowane hostele Rzecznik zwrócił się do Służby Więziennej o informacje dotyczące szczegółów projektu

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej realizowane są prace projektowe, w ramach których na terenie obecnych jednostek penitencjarnych mają zostać wybudowane nowe pawilony mieszkalne dla osób pozbawionych wolności oraz hostele.

To nowatorskie rozwiązanie zainteresowało Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zwrócił się on do zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o szczegóły projektu:

ile hosteli zostanie wybudowanych (na terenie jednostek więziennych lub poza nimi);

jakie funkcje będą spełniać;

kto będzie nimi zarządzać (Służba Więzienna czy podmiot zewnętrzny);

jaka kategoria osób będzie mogła być skierowana do hostelu (skazany, czy osoba zwolniona po odbyciu kary);

kto będzie decydował o skierowaniu określonej osoby do hostelu.

 

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …