Strona główna / Aktualności / Dla małych i średnich firm

Dla małych i średnich firm

3 października rząd przyjął przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania ułatwiające i przyspieszające udzielanie pomocy publicznej na naprawę małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnegoumożliwią przede wszystkim udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na przebudowę oraz modernizację małych i średnich przedsiębiorstw ? bez obowiązku zatwierdzania takiej pomocy przez Komisję Europejską, co jest dziś wymagane w każdym indywidualnym przypadku.
Bez długiego oczekiwania
Dzięki nowym rozwiązaniom zostanie wyeliminowana konieczność każdorazowego oczekiwania na decyzję KE przed wsparciem przedsiębiorcy pomocą z zasobów państwowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obecnie na wydanie takiej decyzji czeka się około rok i trzy miesiące. W praktyce uniemożliwia to przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych. Po zmianach, to polskie organy sądowe i administracyjne, a nie Komisja Europejska, będą oceniać, czy udzielenie pomocy publicznej jest dozwolone.
Projektowana nowelizacja przepisów Prawa restrukturyzacyjnego odnosi się do ?Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców?, który został już warunkowo zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jego wdrożenie jest uzależnione od wejścia w życie zmienionej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Szybkie pożyczki
Program obejmuje także rozwiązania, które mają znaleźć się w rozporządzeniu wydanym przez ministra Rozwoju i Finansów na podstawie zawartego w projekcie ustawy upoważnienia. Wydanie rozporządzenia umożliwi stosowanie dodatkowych form pomocy, szybszych od postępowania restrukturyzacyjnego. Chodzi o tak zwaną pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie, przede wszystkim w formie pożyczki. O tego rodzaju pomoc będą mogli ubiegać się tylko przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. W tym przypadku również nie będzie już stosowana długotrwała procedura notyfikacyjna, która znacznie ogranicza skuteczność udzielania wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …