Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dlaczego nie lubimy Romów

Dlaczego nie lubimy Romów

Pobity dziennikarz ?Gazety Wyborczej? który ujawnił treść piosenki zespołu Figo Fago nawołującej do dyskryminacji Romów, to nieoczekiwany finał poznańskich juwenaliów. Romowie to obecnie najbardziej prześladowany naród w Europie. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce aktów dyskryminacji, nietolerancji tych, którzy mają inne korzenie cywilizacyjne. Co roku tysiące Romów są ofiarami przymusowych wysiedleń we Włoszech, Rumunii czy Francji, a segregacja dzieci romskich w czeskich czy słowackich szkołach pozbawia ich szans na godne życie w przyszłości. Powstrzymajmy dyskryminację Romów w Europie – apeluje Amnesty International. Mimo że w Unii Europejskie obowiązują wysokie standardy w zakresie praw człowieka, wciąż są kraje, które swoimi działaniami łamią prawo zakazujące dyskryminacji ze względu na rasę. Ludność romska w Rumunii, Czechach, Francji, we Włoszech, na Węgrzech czy na Słowacji jest narażona na przymusowe wysiedlenia, przesiedlenia do odseparowanych osiedli na obrzeżach miast oraz segregację dzieci romskich w szkołach.
Romowie są największą mniejszością etniczną w Europie – to około 10 milionów osób, 60 procent z nich to obywatele Unii Europejskiej. Statystyki pokazują, że Romowie żyją w gorszych warunkach niż większość mieszkańców kontynentu, mają niższy poziom edukacji, niższe dochody, gorszy stan zdrowia, a w konsekwencji krótszą średnią długość życia. Jest to skutek wielowiekowej dyskryminacji. Romowie przybyli do Europy najprawdopodobniej z Indii w XIV wieku i osiedlili się w różnych krajach Europy. Początkowo traktowani byli jako wędrowni pokutnicy, a tym samym cieszyli się wielkim poważaniem w średniowiecznym społeczeństwie. Wraz ze zmianami społecznymi i światopoglądowymi czasów Odrodzenia zostali uznani za włóczęgów i innowierców. Od tego momentu datuje się próby przymusowej asymilacji Romów, ale także takie praktyki jak branie ich w niewolę i sprzedawanie. W czasie II wojny światowej zostało zamordowanych od 300 do 500 tys. Romów, czyli połowa populacji.
Dyskryminacja Romów wciąż utrzymuje się w wielu sferach życia: dostępie do odpowiednich warunków mieszkania, edukacji, rynku pracy czy służby zdrowia. Władze lokalne przeprowadzają przymusowe wysiedlenia rodzin romskich lub całych społeczności, co prowadzi do dalszego pogorszenia ich sytuacji i nie pozwala im wyrwać się z kręgu ubóstwa. To pogwałcenie międzynarodowych standardów praw człowieka, które ma miejsce na terytorium Unii Europejskiej. Amnesty International domaga się od Komisji Europejskiej, by podjęła zdecydowanie kroki prawne wobec państw członkowskich, w których dochodzi do: przymusowych wysiedleń i dyskryminacji w dostępie do mieszkań socjalnych; segregacji dzieci w szkołach; bezkarności dla sprawców ataków na tle rasowym. To dzieje się także w Polsce: społeczności Romów rumuńskich z Wrocławia grozi przymusowe wysiedlenie informują media, aby temu zapobiec można przyłączyć się do – Pilnej Akcji Amnesty International. Źródłó: Amnesty International

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …