Strona główna / Aktualności / Dlaczego nie mamy medali olimpijskich

Dlaczego nie mamy medali olimpijskich

System szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest nieskuteczny. Wadliwe są przede wszystkim procedury naboru, które nie gwarantują, że szkoleniem zostaną objęci uczniowie o najwyższym potencjale sportowym. NIK wskazuje również, że spada efektywność szkolenia: tylko połowa młodych zawodników poprawia swoje osiągnięcia, duża część rezygnuje
z startów w zawodach lub nie uzyskuje w nich zaplanowanych wyników, a jeszcze inni w ogóle odchodzą ze szkół sportowych. Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej – pomimo podejmowanych prób – nie wypracowali wspólnej koncepcji funkcjonowania oddziałów sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, co utrudnia właściwą organizację i realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
Skontrolowane szkoły mistrzostwa sportowego we właściwy sposób zorganizowały proces szkoleniowy młodzieży uzdolnionej dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, lecz proces naboru uczniów do szkół był nieprawidłowy. Brakowało przede wszystkim jasno określonych, precyzyjnych i wspólnych dla wszystkich podmiotów zajmujących się szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo, kryteriów naboru do szkół sportowych. Wypracowanie takich kryteriów jest konieczne, bowiem obecnie obowiązujące regulacje nie zapewniają wyboru najlepszych kandydatów na sportowców.
Polskie związki sportowe (Polski Związek Biathlonu, Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Kolarski, Polski Związek Narciarski, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Żeglarski) nie zapewniły warunków, by do publicznych szkół mistrzostwa sportowego byli przyjmowani uczniowie (zawodnicy) o wysokim potencjale sportowym, albowiem nie współpracowały ze szkołami w opracowaniu prób sprawności fizycznej niezbędnych podczas naboru uczniów. NIK wskazuje także, że brakuje spójności pomiędzy kryteriami naboru do publicznych szkół mistrzostwa sportowego opracowanymi przez związki sportowe a uregulowaniami ustawy o systemie oświaty dotyczącymi prób sprawności fizycznej. Minister zobowiązał bowiem związki sportowe do opracowania kryteriów naboru pomimo istniejących już regulacji w tej sprawie w ustawie o systemie oświaty.
Cały raport na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …