Strona główna / Szczypta soli / Dlaczego wygrywa PiS

Dlaczego wygrywa PiS

Populację można podzielić na ludzi o czterech typach osobowości – optymistycznym, pesymistycznym, ufnym i zawistnym – przy czym typ zawistny jest w społeczeństwie najbardziej rozpowszechniony. Wyniki badania publikuje czasopismo ?Science Advances?. Badacze z Uniwersytetu Karola III w Madrycie (Hiszpania) we współpracy z kilkoma innymi hiszpańskimi ośrodkami naukowymi przeprowadzili badanie, w ramach którego pytali 541 ochotników o to, jak zachowaliby się w różnych sytuacjach społecznych, m.in. czy gotowi byliby bronić własnego interesu czy też stanęliby w obronie wspólnej sprawy albo czy zdecydowaliby się na współpracę, konflikt lub nawet zdradę.Następnie za pomocą algorytmu komputerowego naukowcy sklasyfikowali badanych na podstawie prezentowanych zachowań. Wyliczyli, że 90 proc. uczestników można przyporządkować do jednego z czterech typów osobowości: typu zawistnego (30 proc.), który wykazuje obojętną postawą wobec własnych osiągnięć pod warunkiem, że znajduje się w lepszej sytuacji niż inni ludzie; typu optymistycznego (20 proc.), który wierzy w to, iż zarówno on, jak i inni ludzie zrobią co w ich mocy, żeby wszystkim było jak najlepiej; typu pesymistycznego (20 proc.), który zawsze wybiera opcję jawiącą mu się mniejszym złem oraz typu ufnego (20 proc.), który jest stworzony do kooperacji i zawsze decyduje się na współpracę bez względu na to, czy na tym zyska, czy straci. ?Dwoje ludzi może razem upolować jelenia, ale pojedynczo każdy z nich jest w stanie upolować jedynie królika. Osoba z zawistnym typem osobowości wybrałaby samotne polowanie na króliki, wiedząc, że jej sytuacja będzie co najmniej tak dobra, a może nawet lepsza niż drugiej osoby.
Osoba z optymistycznym typem osobowości wybrałaby wspólne polowanie na jelenia, bo uznałaby je za najkorzystniejsze dla każdej ze stron. Osoba z pesymistycznym typem osobowości wybrałaby polowanie na króliki, bo miałaby wtedy większą pewność, że złapie cokolwiek. Natomiast osoba z ufnym typem osobowości bez namysłu wybrałaby kooperację, a więc wspólne polowanie na jelenia? ? tłumaczy jeden z badaczy Anxo Sánchez.
Wybory pozostałych 10 proc. badanych nie wpisywały się w schemat i nie pasowały do żadnego z powyższych profili, co pozwala przypuszczać, że w populacji istnieje więcej podtypów osobowości, których algorytm – nowatorska metoda w badaniach nad ludzkim zachowaniem ? nie uwzględnił. Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem: http://advances.sciencemag.org/content/2/8/e1600451.full (PAP)

Sprawdź także

Szmydt na usługach PiS

Tomasza Szmydta powołał w 2018 Zbigniem Ziobro do zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w …