Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Długi tylko do wartości spadku

Długi tylko do wartości spadku

Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza zmiana w obszarze Kodeksu cywilnego dotyczy zmiany zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Obecnie ? milczenie? spadkobiercy oznacza przyjęcie spadku wprost, a tym samym nieograniczoną odpowiedzialnośćza długi wchodzące w skład spadku. Zgodnie z projektowanymi przepisami „milczenie? będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. Jeżeli więc np. wartość stanu czynnego spadku wynosi 50 tys. zł, a dług jest równy kwocie 100 tys. zł, to wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty jedynie 50 tys. zł.
W związku z tym przewiduje się też składanie przez spadkobierców wykazu inwentarza spadku (w sądzie lub przed notariuszem), w którym będzie umieszczać się pasywa i aktywa spadku, a spłata długów będzie następować właśnie zgodnie z tym wykazem. Będzie można ? tak jak dotychczas ? uzyskać spis inwentarza, który wykonuje (odpłatnie) komornik sądowy na polecenie sądu, który orzekł o sporządzeniu tego spisu.
Jeżeli będzie różnica między wykazem inwentarza a spisem inwentarza będzie decydował spis.
Projektowane przepisy poszerzają krąg osób, które mogą reprezentować stronę w postępowaniu cywilnym. Będzie mógł być nim każdy wstępny (dziadkowie, pradziadkowie), a nie tylko ? jak dotąd ? rodzice. Jest to pożądane ze względów społecznych. Projekt, w zakresie egzekucji, przewiduje zwolnienie spod egzekucji (sądowej i administracyjnej) sum przyznanych orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdy wierzycielem jest Skarb Państwa.
Przyjęty przez rząd projekt opracowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Część projektu dotyczącą zabezpieczenia spadku, spisu inwentarza spadku, rozszerzenia kręgu pełnomocników strony oraz zwolnienia spod egzekucji sum przyznanych wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …