Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dłuższe egzaminy dla niepełnosprawnych

Dłuższe egzaminy dla niepełnosprawnych

8 stycznia br. weszły w życie dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości regulujące kwestię czasu trwania egzaminu radcowskiego i adwokackiego dla osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z nowymi regulacjami, czas ich trwania będzie dłuższy o połowę dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Postulat zmian wniósł RPO.
Przypominamy racje, które podnosiła prof. Irena Lipowicz, uwzględnione przez ministra sprawiedliwości konwalidując sytuację prawną osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu aplikacyjnego:
(…) szczególną uwagę zwróciła sprawa, z którą zwróciła się do mnie osoba z niepełnosprawnością podnosząc problem faktycznej dyskryminacji wynikającej z braku regulacji umożliwiających dostosowanie formy egzaminu radcowskiego do jej indywidualnych potrzeb. Zagadnienie to należy rozpatrywać w kontekście wszystkich egzaminów zarówno wstępnych, jak i kończących aplikację ogólną, adwokacką radcowską i notarialną w których nie przewidziano rozwiązań dostosowujących ich formę do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rozwiązania takie nie są również przewidziane podczas egzaminów na tłumaczy przysięgłych. Przebieg poszczególnych egzaminów regulują odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Stosownie do postanowień art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o Prawach Osób Niepełnosprawnych, państwo ma obowiązek zapewnić prawo osób niepełnosprawnych do pracy na równych zasadach z innymi obywatelami, w tym prawo do utrzymywania się z pracy wybranej przez siebie. (…) Obecna regulacja powoduje sytuacje, w których osoby z niepełnosprawnością nie są w stanie uzyskać pozytywnego wyniku na egzaminie nie z powodu braku wiedzy, ale np. zbyt krótkiego czasu jego trwania. Trzeba zauważyć, iż w przypadku osób z pewnymi rodzajami niepełnosprawności (np. oczopląs) zapoznawanie się z treścią kazusu egzaminacyjnego trwa znacznie dłużej niż w przypadku innych kandydatów. W innych przypadkach, przystępujący do egzaminu może, np. wskutek niepełnosprawności rąk, pisać znacznie wolniej od innych kandydatów. W mojej ocenie regulacje nieuwzględniające tego faktu są dyskryminujące dla osób z niepełnosprawnościami. (…)

Sprawdź także

Fakty i mity o Komornikach

Komornik sądowy – postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział …