Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Dłuższe terminy roszczeń

Dłuższe terminy roszczeń

RPO: przedawnienie roszczeń obywatela wobec państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie – po 3 latach, a nie po roku

    Obywatel musi się spieszyć, jeśli chce w trybie karnym wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

    Prawo przewiduje bowiem roczny termin przedawnienia takich roszczeń – co w ocenie RPO narusza standardy Konstytucji

    Tymczasem w procedurze cywilnej obowiązuje trzyletni okres przedawnienia podobnych roszczeń 

    Według Rzecznika przedawnienie powinno generalnie wynosić trzy lata – niezależnie, czy sprawiedliwości dochodzi się  na gruncie prawa karnego, cywilnego, czy też administracyjnego

Sprawdź także

KOS o mściwości P. Radzika

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów …