Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Dłuższe terminy roszczeń

Dłuższe terminy roszczeń

RPO: przedawnienie roszczeń obywatela wobec państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie – po 3 latach, a nie po roku

    Obywatel musi się spieszyć, jeśli chce w trybie karnym wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie

    Prawo przewiduje bowiem roczny termin przedawnienia takich roszczeń – co w ocenie RPO narusza standardy Konstytucji

    Tymczasem w procedurze cywilnej obowiązuje trzyletni okres przedawnienia podobnych roszczeń 

    Według Rzecznika przedawnienie powinno generalnie wynosić trzy lata – niezależnie, czy sprawiedliwości dochodzi się  na gruncie prawa karnego, cywilnego, czy też administracyjnego

Sprawdź także

USC nie uznaje praw dziecka

Pani Katarzynie odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia jej córki z …