Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / DNA pedofilów będzie archiwizowane

DNA pedofilów będzie archiwizowane

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Konwencji RE o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem. Ustawa weszła w życie 5 grudnia. Celem Konwencji jest zapobieganie i zwalczanie seksualnego wykorzystywania dzieci, ochrona ich praw oraz promowanie krajowej i międzynarodowej współpracy przeciwko przemocy seksualnej.Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych została sporządzona w Lanzarote 25 października 2007 r., w życie weszła 1 lipca 2010 r. Jej stronami są 32 państwa, w tym 19 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Jednym ze zobowiązań wynikających z Konwencji jest edukacja dzieci w zakresie zagrożeń związanych z seksualnym wykorzystywaniem oraz ochrona przed nimi. Ponadto w Konwencji znalazł się zapis, zgodnie z którym zakazuje się pracy z dziećmi osobom karanym za przestępstwa, których konwencja dotyczy. Dokument nakłada także na strony obowiązek gromadzenia danych o tożsamości i profilu DNA osób skazanych za wykorzystywanie seksualne dzieci. 26 września 2014 r. Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę, w której wyraża zgodę na ratyfikację. Prezydent podpisał ją 14 listopada br. Ustawa wchodzi w życie 5 grudnia 2014 r.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …