Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Dobra osobiste na portalach

Dobra osobiste na portalach

Rzecznik wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w sprawie o naruszenie dóbr osobistych przez wpis na portalu założonym i prowadzonym przez osobę fizyczną w ramach jednego z serwisów społecznościowych. Sądy przypisały prowadzącemu portal odpowiedzialność za wpisy, wskazując jako podstawę prawną przepisy o naruszeniu dóbr osobistych
oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tymczasem zdaniem Rzecznika podstawa prawna w tego typu przypadkach (gdy administratorem strony jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą) nie jest jednoznaczna. Dlatego też w skardze kasacyjnej Rzecznik wskazał na istotne zagadnienie prawne: Czy osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a udostępniająca innym w sieci miejsce do wyrażania poglądów, w ramach założonego portalu społecznościowego, jest: usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 2 ust. 1, Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) i odpowiada za treści umieszczone na prowadzonej przez nią stronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o naruszeniu dóbr osobistych (art. 24 K.c). czy osobą pośredniczącą w przekazywaniu postów, albo pomagającą w ich rozpowszechnieniu i odpowiada za treści umieszczone na prowadzonym przez siebie portalu w związku z obowiązkiem naprawienia szkody wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 415 lub 422 K.c.)?

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …