Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dodatkowe egzaminy dla adwokatów

Dodatkowe egzaminy dla adwokatów

Komisja Etyki Zawodowej przy NRA rozważa nowy model sprawdzania wiedzy adwokackiej. Zakładałby on wprowadzenie dodatkowych egzaminów w zakresie dziedzin prawa, w których specjalizuje się adwokat. Obecnie adwokaci mogą deklarować różne dziedziny prawa jako swoje specjalizacje bez weryfikacji umiejętności w tym zakresie. Według nowego modelu, który omawiała Komisja Etyki Zawodowej na sobotnim posiedzeniu, adwokat musiałby średnio raz na dwa lata zaliczyć test sprawdzający jego wiedzę w zakresie dziedzin prawa, które deklaruje w rejestrze adwokatów.
Komisja proponuje również zmniejszenie maksymalnej liczby specjalizacji z pięciu do trzech.
Pomysł ten wzorowany jest na modelu niemieckim i zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej, która podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych dalszych prac nad projektem.

Sprawdź także

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem …