Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Doktorant z Iraku nie wróci

Doktorant z Iraku nie wróci

Ameer Alkhawlany jest obywatelem Iraku i byłym doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim. W kwietniu 2017 r. został deportowany z Polski na podstawie niejawnych materiałów, w oparciu o które stwierdzono, że miał stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W dzisiejszym orzeczeniu WSA oddalił skargi HFPC oraz cudzoziemca na decyzję szefa Urzędudo Spraw Cudzoziemców o zobowiązaniu do powrotu. Wyrok WSA WSA w Warszawie stwierdził, że z materiałów sprawy wynika, że postępowanie administracyjne w sprawie o zobowiązanie do powrotu przeprowadzone zostało poprawnie. WSA w Warszawie stwierdził także, że wszelkie prawa proceduralne cudzoziemca w trakcie postępowania były przestrzegane. ?W skardze wskazaliśmy że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że w sprawach, gdy w grę wchodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa, możliwe jest wykorzystywanie tajnych materiałów. Jednak powinny także istnieć pewne gwarancje prawa do obrony, np. zapoznanie cudzoziemca z zasadniczymi względami wydanej decyzji? ? mówi r.pr. Jacek Białas, reprezentujący HFPC w tej sprawie. ?Tymczasem pan Alkhawlany nie miał żadnej informacji na ten temat, a zatem nie mógł odnieść się do konkretnych stwierdzeń, że zagraża bezpieczeństwu? ? dodaje Jacek Białas. HFPC jest zaangażowana od początku w postępowania dotyczące zarówno decyzji o zobowiązaniu do powrotu Ameera, jak i procedury objęcia go ochroną międzynarodową w Polsce. O problemach prawnych, które ukazuje sprawa Ameera Alkhawlany?ego, można przeczytać również w wywiadzie ?Gazety Wyborczej? z mec. Jackiem Białasem, prawnikiem HFPC. Rozmowa dostępna jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …