Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dominikana pomoże ścigać arcybiskupa

Dominikana pomoże ścigać arcybiskupa

Prokurator Generalny Andrzej Seremet w dniach 25-29 maja 2015 roku gościł z wizytą w Republice Dominikańskiej na zaproszenie Prokuratora Generalnego Dominikany Francisco Dominiguez Brito. Jednym z celów wizyty było podpisanie „Memorandum pomiędzy Prokuraturą Generalną Rzeczypospolitej Polskiej a Prokuraturą Republiki Dominikańskiejo współpracy”. Memorandum to, przy braku wiążących oba kraje umów dwustronnych i wielostronnych, będzie podstawą do umocnienia współpracy w sprawach karnych, jak też narzędziem do wymiany doświadczeń i rozwiązywania wspólnych problemów w obszarze prawa karnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.
Podczas wizyty Prokurator Generalny Andrzej Seremet uzyskał również zapewnienie Prokuratora Generalnego Republiki Dominikańskiej Francisco Dominiguez Brito, że wniosek o pomoc prawną dotyczący śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w sprawie przestępstw popełnionych na terytorium Dominikany przez Józefa Wesołowskiego, zostanie przez Stronę dominikańską zrealizowany. Zapewnienie to jest efektem wielomiesięcznych starań Strony polskiej o wykonanie przez prokuraturę Dominikany czynności w ramach pomocy prawnej w sprawie Józefa Wesołowskiego. Prokurator Generalny Andrzej Seremet spotkał się również z przedstawicielami ustawowymi pokrzywdzonych przestępstwami popełnionymi przez Wojciech Gila. Przedmiotem rozmów była treść zapadłego w tej sprawie wyroku i informacja o obowiązujących w Polsce przepisach prawa karnego i procedury karnej dotyczących wysokości kary, środków karnych i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył również w spotkaniu poświęconym przestępczości zorganizowanej w Europie i Ameryce Środkowej. W spotkaniu tym udział wzięli m.in. oficerowie łącznikowi ambasady francuskiej, brytyjskiej, włoskiej i amerykańskiej na Dominikanie. Rozmowy dotyczyły przestępczości zorganizowanej w zakresie handlu ludźmi i przemytu narkotyków z Dominikany do Europy.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …

Strona główna / Aktualności / Dominikana pomoże ścigać arcybiskupa

Dominikana pomoże ścigać arcybiskupa

Prokurator Generalny Andrzej Seremet spotkał się 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej z Prokuratorem Generalnym Dominikany Francisco Dominguezem Brito. Dzisiejsze spotkanie jest zwieńczeniem wizyty delegacji Prokuratury Generalnej Dominikany, która od 28 listopada br. przebywała w Polsce na zaproszenie Prokuratora Generalnego RP. Przedstawiciele Prokuratury Generalnej na spotkaniu z delegacją DominikanySpotkanie było poświęcone współpracy prokuratur Polski i Dominikany w sprawach karnych, w tym przede wszystkim postępowaniu prowadzonemu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie przeciwko księdzu Wojciechowi G., oskarżonemu m.in. o seksualne wykorzystywanie małoletnich obywateli Dominikany i Polski. Nadto dyskutowano o śledztwie Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącym arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Prokurator Generalny Andrzej Seremet zapewnił gości, że polscy prokuratorzy oskarżający ks. Wojciecha G. będą dbać o interesy procesowe małoletnich pokrzywdzonych obywateli polskich i dominikańskich. Przypomniał, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko księdzu Wojciechowi G., oskarżając go o 10 przestępstw o charakterze seksualnym. Za pokrzywdzone polska prokuratura uznała 8 osób, w tym 2 obywateli polskich i 6 obywateli dominikańskich. Podkreślił, że sąd – przed którym będzie toczył się proces, ustanowił na wniosek polskiego prokuratora dwóch pełnomocników dla dwóch pokrzywdzonych. Ponadto prokurator sformułował cztery kolejne wnioski o ustanowienie pełnomocników dla czterech kolejnych pokrzywdzonych obywateli Dominikany. Prokurator Generalny Dominikany Francisco Dominguez Brito podziękował polskim prokuratorom za zaangażowanie w ściganie oskarżonego ks. Wojciecha G., podkreślając profesjonalizm polskich prokuratorów. Jak powiedział, oczekuje sprawiedliwego i surowego wyroku dla sprawcy przestępstw na szkodę dominikańskich dzieci. Dodał również, że na prośbę Andrzeja Seremeta, pomimo zrzeczenia się przez stronę dominikańską jurysdykcji w sprawie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego na rzecz Watykanu, prokuratura dominikańska dokona analizy prawnej możliwości wykonania w tej sprawie czynności śledczych żądanych przez stronę polską. Obaj Prokuratorzy Generalni z satysfakcją mówili o dotychczasowej współpracy polskiej i dominikańskiej prokuratury. Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …