Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Doradcy prawni w Trybunale

Doradcy prawni w Trybunale

Doradcy prawni chcą, by TK zbadał ustawy dotyczące ich korporacyjnych ograniczeń. Stowarzyszenie Doradców Prawnych zamierza wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP szeregu przepisów proceduralnych uniemożliwiających prawnikom niewpisanym na listy korporacji adwokackiej lub radcowskiej występowanie przed sądami i trybunałami. Przedmiotem skargi mają być m.in. o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności art. 87 k.p.c. Zdaniem SDP art. 65 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawnikowi wolność wykonywania zawodu. Wolność ta może być ograniczana poprzez stosowanie najmniej dolegliwych rozwiązań ze względu na dobro, które uzasadnia ograniczenie tej wolności (art. 31 ust. 3 Konstytucji – zasada proporcji).
W sprawach cywilnych majątkowych interes publiczny (klientów) może być zabezpieczony polisą OC. – Nie ma więc żadnych podstaw aby zmuszać prawników do zapisywania się do korporacji adwokackiej lub radcowskiej aby formalnie mogli występować przed sądami cywilnymi – twierdzą działacze Stowarzyszenia. Podobne zastrzeżenia Zarząd SDP wysuwa do procedur karnej i sądowoadministracyjnej, postępowań przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.
Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją zdaniem doradców prawnych budzą także regulacje proceduralne w stosunku do osób po innych aplikacjach (m.in. sądowej i prokuratorskiej) lub osób, które wykonały inny zawód prawniczy (np. sędziego). Obowiązujące przepisy procedur uniemożliwiają takim osobom jakąkolwiek zawodową aktywność przed sądami i trybunałami. Jest to niczym nieuzasadnione wobec np. osób, które przez wiele lat piastowały urząd sędziego. Zdaniem SDP – obecne przepisy zmuszają takie osoby do zapisywania się do korporacji aby takie uprawnienia formalnie nabyć. Narusza to wolność zrzeszania się, wyrażoną w art. 58 Konstytucji RP. Projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ma powstać do końca maja 2011 roku.
Źródło: portal lex.pl

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …