Dość represji sędziów

ŻĄDAMY PRZYWRÓCENIA DO PRACY Sędziów – Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna. W każdym 18. dniu miesiąca obchodzimy DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z REPRESJONOWANYMI SĘDZIAMI.
Presja ma sens. Sędzia Beata Morawiec zawieszona w czynnościach- po 232 dniach wróciła do orzekania! Skarb Państwa musi jej zwrócić niesłusznie odebraną część wynagrodzenia. Za co sędziowie Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn są represjonowani piszemy:

https://www.iustitia.pl/zadamy-przywrocenia-do-pracy

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …