Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dostosowywanie prawa do norm UE

Dostosowywanie prawa do norm UE

W dniu 12 września 2014 roku do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Platformy Obywatelskiej o zmianie ustawy ? Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 2874). Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07) oraz Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08), w których Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na okres trwania oraz surowość nałożonych na skarżących środków związanych z zakwalifikowaniem ich do kategorii tzw. ?więźniów niebezpiecznych”.
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 listopada 2014 roku miało miejsce pierwsze czytanie projektu, a następnie projekt został skierowany do Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Art. 260 Kpk stanowi, że jeśli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym.
Rezolucja końcowa zamykająca nadzór nad wykonaniem 173 wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, dotyczących problemu nadużywania tymczasowego aresztowania W dniu 2 grudnia 2014 roku Komitet Ministrów Rady Europy wydał rezolucję końcową zamykającą nadzór nad wykonywaniem 173 wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczących problemu nadużywania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania (tzw. grupa Trzaska). W tym samym dniu wydano kolejną rezolucję dotyczącą 40 decyzji zatwierdzających ugody zawarte przez Rząd ze skarżącymi w innych sprawach, dotyczących różnych naruszeń Konwencji. Oznacza to, że łączna ilość orzeczeń wydanych w polskich sprawach, które zostały uznane za wykonane w tym roku wynosi 352. Jest to największa liczba wykonanych przez Polskę orzeczeń Trybunału od czasu uznania jego jurysdykcji w naszym kraju. Zamknięcie nadzoru nad wykonaniem grupy Trzaska oznacza, że Komitet Ministrów uznał, że Polska poradziła sobie z problemem systemowym dotyczącym naruszeń art. 5 ust. 3 Konwencji. Orzeczenia te jeszcze do 2 grudnia br. stanowiły drugą co do liczebności grupę spraw oczekujących na wykonanie. Przedmiotowa decyzja Komitetu Ministrów świadczy o tym, że działania podejmowane od kilku lat przez Rząd, nakierowane zarówno na zmiany legislacyjne, jak też na zmianę praktyki stosowania odpowiednich regulacji krajowych przez sądy i prokuratury doprowadziły do tak istotnego spadku wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak i przypadków stosowania tego środka, że Komitet uznał, iż w Polsce nie istnieje już problem systemowy dotyczący tego typu naruszeń. Komitet Ministrów nadzoruje wykonanie jeszcze 514 spraw polskich, z których najliczniejszą grupę stanowią nadal orzeczenia dotyczące przewlekłości postępowań karnych, cywilnych oraz administracyjnych.

Sprawdź także

Medal Wolności Słowa

Ewa Łętowska, Piotr Świerczek oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wraz z Jerzym Owsiakiem zostali uhonorowani Medalami Wolności …