Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dotacja na psa przewodnika

Dotacja na psa przewodnika

Na kanwie indywidualnej skargi, jaka wpłynęła do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłonił się problem dotyczący niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystując W w odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi w lipcu 2013 r. przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazano jedynie… … na możliwość otrzymania takiego wsparcia ze środków własnych powiatu, w ramach obowiązujących przepisów.
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazano jedynie na możliwość otrzymania takiego wsparcia ze środków własnych powiatu, w ramach obowiązujących przepisów.
Nie wymieniono przy tym jako źródła wsparcia środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację nr 13180 w sprawie zapewnienia osobom niewidomym lub z niepełnosprawnością ruchową wsparcia w postaci psa przewodnika lub psa asystenta z dnia 22 grudnia 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazał, że istnieje możliwość dofinansowania osobom niepełnosprawnym (indywidualnym) kosztów utrzymania psa asystującego, w tym psa przewodnika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …