Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Dozór elektroniczny kodeksowy

Dozór elektroniczny kodeksowy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w ubiegłym tygodniu rozpoczęła prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o dozorze elektronicznym (druk sejmowy 1173). Projekt zakłada wprowadzenie na stałe do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego, a tym samym rezygnację z epizodycznego charakteru ustawy.
?Projekt zakłada wprowadzenie na stałe do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego, a tym samym rezygnację z epizodycznego charakteru ustawy? ? tłumaczy Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. ?Jednak wydaje się, że wprowadzone przez projekt zmiany mają jedynie charakter powierzchowny i nie przyczynią się do ugruntowania tej instytucji? ? mówi Katarzyna Wiśniewska.
Projekt zakłada również zmianę trybu wyboru upoważnionego podmiotu dozorującego, poprzez zastosowanie prawa o zamówieniach publicznych, zamiast dotychczasowego partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas posiedzenia komisji przedstawiono główne założenia projektowanych zmian. Projektodawcy wskazali, że dotychczasowe doświadczenia obowiązywania ustawy o dozorze elektronicznym pozwalają stwierdzić, że instytucja ta z powodzeniem funkcjonuje w praktyce. W ubiegłym roku HFPC opublikowała raport dotyczący praktyki stosowania dozoru elektronicznego. ?W raporcie alarmowaliśmy, że niezbędne jest podjęcie prac ustawodawczych nad regulacjami prawnymi, które zaczną obowiązywać po 31 sierpnia 2014 r.? ? mówi Katarzyna Wiśniewska.
W ocenie HFPC pożądanym jest wprowadzenie instytucji dozoru do aktów prawnych o randze kodeksowej. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają już jednoznacznie określić miejsce tej instytucji w polskim systemie prawa. Przypomnijmy, że możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego istnieje w Polsce od dnia 1 września 2009 r., a obecnie karę w tym systemie odbywa ponad 5 tys. skazanych. W trakcie posiedzenia Komisji postanowiono o powołaniu podkomisji do spraw projektowanych zmian.

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …