Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Dwa święta w trzy dni

Dwa święta w trzy dni

Patrioci nie będą kryć łezki wzruszenia podczas obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w którym to też dniu obchodzimy Śięto Narodowe 3 Maja; ani podczas 11 rocznicy uchwalenia Dnia Flagi RP. Co natomiast zrobić z obchodzonym po raz 126 Międzynarodowym Świętem Pracy. W Polsce nie ma już ani pochodów ani obchodów tego dnia, zapomniano też o tym,że 1 Maja był obchodzony na pamniątkę zabitych w USA robotników, którzy domagali się 8- godzinnego dnia pracy. Kto z nas jeszcze pracuje tylko 8 godzin dziennie?Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja ? międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ? polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński i jest kontynuowany przez jego następcę, Bronisława Komorowskiego.
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) ? uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto.
Święto Narodowe Trzeciego Maja ? polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919r. oraz ponownie w 1990r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
XXX
4 maja 2015 roku o godz. 12:00 odbędzie się w Trybunale Konstytucyjnym doroczna uroczystość z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gościem honorowym będzie Pani prof. Karin Friedrich z Uniwersytetu Aberdeen, która wygłosi wykład Rola i znaczenie Prus Królewskich (Prussia Polonica) w życiu politycznym i intelektualnym Rzeczypospolitej w XVIII wieku, szczególnie w dobie reform ustrojowych.

Sprawdź także

Sądowe chamstwo

Rozprawy zaczynają się punktualniej, ale sędziowie coraz częściej agresywni. W 4 proc. spraw sędziowie odnoszą …