Dymisja w więziennictwie

Zarzuty CBA wystarczyły, aby zdymisjonować dyrektora Biura Służby Zdrowia CZ SW. Na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od listopada ubiegłego roku w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej trwa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kompleksowa kontrola wszystkich zamówień publicznych.
W związku z przekazaną przez CBA informacją ? czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości – dotyczącą wstępnych ustaleń powyższej kontroli, które wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, do których mogło dojść w ramach zakupu sprzętu medycznego, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim podjął decyzję o odwołaniu Dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
Decyzja została wręczona w trybie natychmiastowym. Jednocześnie funkcjonariusz ten został odsunięty od pełnienia wszelkich obowiązków służbowych.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …