Strona główna / Aktualności / Dyrektywa Seveso III wchodzi w życie

Dyrektywa Seveso III wchodzi w życie

Kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi będzie lepsza Umożliwi to wchodząca w życie 6 października br. nowelizacja ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowela wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń poważnymiawariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi ? dyrektywa Seveso III. Nowe przepisy dostosowują obecny system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych. Poza tym większy będzie dostęp do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dokumentacja dotycząca zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie też bardziej szczegółowa.
W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi nie będzie można budować zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Zakłady te będą musiały wdrożyć programy zarządzania bezpieczeństwem, których celem będzie zapobieganie awariom. Programy te będą musiały być też stale aktualizowane.
Sejm uchwalił ustawę 23 lipca br. 27 sierpnia br. podpisał ją prezydent. Dz.U. 2015 poz. 1434

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …