Strona główna / Aktualności / Dyskryminacja na rynku pracy

Dyskryminacja na rynku pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są dyskryminowane na rynku pracy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie częstotliwości i sposobu zatrudniania pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. W lipcu tego roku HFPC wystąpiła do Ministerstwa z stanowiskiem, w którym zwróciła uwagę na możliwość dyskryminacji na rynku pracy osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, wynikającej z niekorzystnych zasad dofinansowywania pracodawców przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. MPiPS poinformowało, że pracodawcy z otwartego rynku pracy najczęściej pobierali dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.
MPiPS zaznacza, że praca osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie jest porównywalna. Osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje m.in. krótszy czas pracy, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Ustawodawca różnicując wysokość maksymalnego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, przyjął zasadę ochrony osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Chodzi tu o osoby z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zdaniem MPiPS różnicowanie wysokości dofinansowań nie narusza zasady równości. Jednocześnie MPiPS zaznaczyło, że na bieżąco monitoruje sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, nie tylko poprzez analizę liczby dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, lecz przede wszystkim przez kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowane przez GUS. Wyniki BAEL za I kwartał br. nie wskazują na wpływ wprowadzonych zmian ustawowych na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Odnotowany niewielki spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I kwartale br. ma charakter sezonowy (jest obserwowany w I kwartale każdego roku). Co więcej, zdaniem MPiPS spadek zatrudnienia w porównaniu do IV kwartału 2010 r. był mniejszy niż spadek zatrudnienia w analogicznych okresach roku ubiegłego.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …