Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dyskryminacja psów przewodników

Dyskryminacja psów przewodników

Troje osób z dysfunkcją wzroku, które korzystają z pomocy psów asystujących zdecydowało się na pozwanie właściciela restauracji oraz firmy przewozowej, które odmówiły im skorzystania ze swoich usług. Łącznie poszkodowani domagają się od właścicieli tych firm przeprosin na łamach prasy, wpłaty 50 tys. zł na cel społeczny i 15 tys. zł zadośćuczynienia. Na prośbę HFPC poszkodowanych reprezentują pro bono adw. Aleksander Woźnicki i adw. Rafał Karbowniczek z Kancelarii Wolf Theiss P. Daszkowski sp. k. W obu sytuacjach powoływanie się przez klientów na przepisy obowiązującego prawa pozwalającego na swobodne poruszanie się z psami asystującymi nie przyniosło rezultatu. Pozwy w tej sprawie zostały złożone w piątek, 16 kwietnia 2015 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie. Proces, który ma się rozpocząć dotyczy dwóch sytuacji. W 2013 r. Dorota Ziental-Sobkowicz i Sebastian Grzywacz udali się do jednej z warszawskich restauracji. Obsługa lokalu poinformowała, że wejście do restauracji z psami nie jest możliwe i zaproponowała zajęcie miejsc na patio. W tym czasie nad Warszawą nastąpiło załamanie pogody, nadciągnęła ulewa i gwałtownie się ochłodziło. W drugiej sprawie kierowca zakazując wstępu Justynie Kucińskiej do busa wskazał, że wewnętrzny regulamin firmy zabrania przewozu zwierząt. ?Złożenie pozwów okazało się konieczne bowiem nie można akceptować sytuacji, w których osoby z niepełnosprawnością doświadczają marginalizacji, a nawet wykluczania ze społeczeństwa. Kwoty, których domagają się powodowie są w naszej ocenie adekwatne do stopnia naruszenia ich dóbr osobistych? ? mówi adw. Aleksander Woźnicki z Kancelarii Wolf Theiss P. Daszkowski sp.k . W obu pozwach podkreślono, że restauracja oraz przewoźnik dopuścili się dyskryminacji klientów z powodu ich niepełnosprawności. Zaznaczono również, że działania pozwanych naruszyły dobra osobiste klientów ? ich godność, prawo do decydowania o swoim życiu osobistym, wolność poruszania się po terytorium RP oraz prawo wyboru miejsca pobytu. Niedopuszczalność jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność wyrażona została m.in. w art. 5 Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Konwencja, postulująca niezależne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, podkreśla również prawo tych osób do skorzystania z racjonalnego usprawnienia. ?Zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba z psem asystującym ma zagwarantowane prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów gastronomicznych oraz środków transportu? ? tłumaczy dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. ?Wprowadzenie tego przepisu było reakcją na sprawę Jolanty Kramarz, której nie wpuszczono z psem asystującym do jednego z hipermarketów. Jednak jak widać, mimo jasnego brzmienia przepisu nadal są problemy z respektowaniem tego uprawnienia osób z niepełnosprawnością? ? dodaje dr Pudzianowska.

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …

Strona główna / Aktualności / Dyskryminacja psów przewodników

Dyskryminacja psów przewodników

Przypadek Janiny Ochojskjej, która nie mogła wejść do pociągu Pendolino, gdyż konstrukcja wagonu uniemożliwia wejście tam ludziom chodzących o kulach, to tylko czubek góry lodowej problemów osób niepełnosprawnych. Sprawie przyglada się także Rzecznik Praw Obywatelskich Osoby niepełnosprawne w skargach kierowanych do Rzecznika wskazująna przypadki nierespektowania przez prywatnych przewoźników wykonujących przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym, prawa osób niewidomych wstępu do środka transportu wraz z psem przewodnikiem. Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie prowadzonych postępowań wyjaśniających, powzięła wątpliwość, czy istnieją skuteczne mechanizmy prawne, które gwarantują osobom niepełnosprawnym realizację ich uprawnień. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej i środków transportu wraz z psem przewodnikiem było bardzo istotną zmianą, która nie tylko przyczyniła się do podniesienia komfortu życia osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim znacząco zmniejszyła ich poczucie społecznego wykluczenia. Dlatego niezmiernie ważne jest zapewnienie jej skutecznego realizowania i reagowania na każde jej naruszenie. W kierowanej do Rzecznika korespondencji organy właściwe w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wskazują na brak prawnych środków działania o charakterze kontrolnym lub nadzorczym, za pomocą których mogłyby zapewnić respektowanie przez prywatnych przewoźników uprawnień osób niepełnosprawnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …