Strona główna / Aktualności / Dzieci nie za kraty

Dzieci nie za kraty

Organizacja International Detention Coalition, przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, rozpoczęła w ubiegłym tygodniu międzynarodową kampanię na rzecz całkowitego zniesienia umieszczania dzieci cudzoziemskich w zamkniętych ośrodkach strzeżonych. Obecnie w Polsce istnieje sześć zamkniętych ośrodków strzeżonych. Umieszczane są w nich małoletni z rodzicami, a także małoletni, którzy przebywają na terenie Polski bez opiekuna prawnego. Ośrodki są monitorowane 24 godziny na dobę przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i otoczone są trzymetrowym ogrodzeniem z siatki. Dzieci nie uczęszczają na lekcje w szkole, tylko na zajęcia o ograniczonym zakresie edukacyjnym prowadzone na terenie ośrodka.
Pobyt dzieci w ośrodkach strzeżonych powoduje u nich niczym nieuzasadnione cierpienie, ponadto nawet krótkotrwałe umieszczenie, dzieci w detencji może doprowadzić do nieodwracalnych skutków w ich psychice i zaburzeń w rozwoju psychofizycznym.
W wielu państwach, w tym także państwach członkowskich Unii Europejskiej, zauważalna jest tendencja do ograniczania detencji dzieci-migrantów. Dotyczy to nie tylko małoletnich bez opieki, ale też rodzin z dziećmi.
?Na Węgrzech, w kraju o profilu migracyjnym bardziej podobnym do Polski, małoletni bez opieki w ogóle nie są umieszczani w ośrodkach detencyjnych? ? mówi Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC. ?Natomiast w przypadku rodzin z dziećmi najpierw sprawdzane jest, czy w danym przypadku mogą zostać zastosowane środki alternatywne w stosunku do detencji, a jeśli nie, to detencja w tym przypadku wynosi maksymalnie 30 dni? ? dodaje Ewa Ostaszewska-Żuk.
W najbliższych miesiącach HFPC przeprowadzi monitoring ośrodków strzeżonych. HFPC podejmie też działania na rzecz stworzenia koalicji organizacji pozarządowych, której celem będzie wprowadzenie prawnego zakazu umieszczania dzieci w ośrodkach strzeżonych.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie orzekał w sprawach dotyczących detencji małoletnich. ETPCz wskazuje w tego rodzaju sprawach na szczególną bezbronność dzieci przebywających w detencji i oddzielonych od rodziny. Trybunał uznaje, że detencja dzieci stanowi naruszenie nie tylko art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (tj. prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego), ale także art. 3 (tj. wolności od tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania)
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Czlowieka

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …