Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Dziecko geja bez obywatelstwa

Dziecko geja bez obywatelstwa

Dzieci jednopłciowego małżeństwa, w którym jednym z małżonków jest Polak, nie mają obywatelstwa polskiego ? uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd stwierdził, że wojewoda i Minister Spraw Wewnętrznych zasadnie odmówili dzieciom potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Na prośbę HFPC klientów reprezentował pro bonoadw. dr Paweł Marcisz z Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp. k. Potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego dla czworga dzieci domagał się X, obywatel Polski i Australii, który zgodnie z zagranicznymi aktami urodzenia dzieci jest jednym z ich rodziców.
Dzieci te urodziły się w wyniku surogacji, legalnej w miejscu jej dokonania, i wychowywały się w jednopłciowym małżeństwie X, zawartym poza granicami Polski.
Ustawa o obywatelskie polskim za jedną z podstawowych zasad nabycia obywatelstwa polskiego wskazuje sytuację, w której przynajmniej jeden z rodziców dziecka posiada obywatelstwo polskie. Sąd podkreślił, że zagraniczne akty urodzenia, z których wynika ojcostwo X, nie mogą być uznane za dokument potwierdzający relację rodzicielską X z dziećmi, która uprawniałaby do nabycia obywatelstwa.
Zdaniem sądu pominięcie tych aktów było zasadne, bo ich zastosowanie wywołałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego. W rzeczywistości nie było więc dowodów, dzięki którym można było ustalić kim są rodzice dzieci. ?Kwestionowanie zagranicznych aktów urodzenia i podważanie tym samym relacji rodzic-dziecko ustalonych w innym państwie jest sprzeczne z dobrem dziecka. Konsekwencją takiego rozumowania sądu w tej sprawie jest odmowa potwierdzenia obywatelstwa polskiego, ale przecież co do istoty podważa się prawo dziecka do tożsamości? ? mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. Wyrok jest nieprawomocny.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …