Strona główna / Aktualności / Dziecko nie może czekać

Dziecko nie może czekać

Biegli z ośrodków diagnostyczno – rodzinnych hamują procesy. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego, spowodowanej koniecznością oczekiwania na opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego.
W badanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego często pojawia się problem przewlekłości postępowania, spowodowanej koniecznością oczekiwania na opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego. Opinia biegłych dotycząca sytuacji życiowej dziecka, w tym emocjonalnych relacji w rodzinie, jest istotnym dowodem w większości spraw rodzinnych. Sporządzenie opinii jest obowiązkowe w przeważającej części spraw toczących się na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. W niektórych sprawach (najczęściej rozwodowych) sąd decyduje o przeprowadzeniu dowodu z opinii r.o.d.k. już na etapie postępowania zabezpieczającego, gdy rozstrzyga o opiece nad dzieckiem na czas postępowania.
Opinia r.o.d.k. ma bardzo duży wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Obserwacja praktyki orzeczniczej wskazuje tymczasem na wielomiesięczne opóźnienia w diagnozie psychologicznej dziecka. Wprawdzie kilkumiesięczny termin oczekiwania na opinię biegłego nie jest wyjątkiem w realiach polskich sądów, jednak w przypadku opinii psychologicznej r.o.d.k. mamy do czynienia z sytuacją szczególną, gdyż rozstrzygnięcie sprawy sądowej, w ramach której sporządzana jest opinia, wpływa na dalsze losy dziecka, a kilkumiesięczna zwłoka w podjęciu trafnej decyzji może odnieść negatywne skutki dla życia rodziny.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz poinformowanie, czy podejmowane są działania zmierzające do usprawnienia procesu opiniowania przez r.o.d.k.

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …